אודות

 
 

תכנית השתלבות ילדים ונוער עם מוגבלות בתנועות הנוער

נעים להכיר...

תנועות הנוער כגוף מחנך מרכזי בחינוך הבלתי פורמאלי, מפעילות תכניות חינוכיות באמצעות המתודה של נוער מחנך נוער, ולצידן מפעילות התנועות תכניות הנותנות מענים מגוונים לאוכלוסיות שונות, תוך השפעה על כלל החניכים המשתתפים בפעילות התנועה ונחשפים לידע, ערכים והתנסויות חדשות.

אוכלוסיית הילדים עם צרכים מיוחדים מקבלת כיום מענה בכל 13 תנועות הנוער המוכרות במסגרת תקנת התמיכה בתנועות הנוער.

השתלבותם של ילדים עם מוגבלות בתנועות הנוער איננה פשוטה, היא דורשת הנגשה והתאמה של דרכי הפעילות באופן מובנה, הקניה של ידע ובניה של מערך תמיכה לצוות התנועה.

מתוך הבנת הערך והרווח מצד אחד, והצורך הגדול מצד שני, נבנתה תכנית משתפת שתעודד את ההשתלבות המיטבית. התכנית במועצת תנועות הנוער תומכת בתנועות בקידום השילוב.

לשילוב בתנועות מספר מטרות :

 • מענה ערכי וחברתי לחניכים עם מוגבלות בתוך הקהילה , ככל ילד בן גילם – וביחד עם כולם.
 • יצירת תהליך של שינוי עמדות ביחס לאחר בחברה בקרב חניכי התנועה והמעגלים הסובבים אותם. ויצירת עמדות חיוביות כלפי אנשים עם מוגבלות בקרב כלל חניכי תנועת הנוער – אזרחי המחר

 • העלאת הדימוי העצמי לצד תחושת מסוגלות, שכלול מיומנויות חברתיות ותחושת שייכות .

כמו כן-

 • יצירת מהלך התפתחות וגדילה של חניכים עם מוגבלות בתוך תנועות הנוער בדומה לתהליך ההתפתחות והגדילה של כלל חניכי התנועה.
 • הגדלת מספר חניכים עם מוגבלות המשולבים בתנועות הנוער
 • הגדלת מספר תנועות הנוער המאפשרות שילוב מובנה
 • ביסוס פלטפורמה ארגונית ותכנית שתאפשר השתלבות מיטבית של חניכים עם מוגבלות בתנועות הנוער לאורך שנים

בכל תנועה קיים רכז מקצועי לתחום השילוב , אליו נתן לפנות בכל בקשה ושאלה. הרכז מסייע בבניית תכנית השילוב, מלווה את הקבוצה המשלבת ומהווה כתובת עבור המדריכים והמשפחה.

השילוב מתבצע באופן פרטני או קבוצתי – בהתאם לרצון וליכולת של החניך, בהתאם לרצון המשפחה ובהתאם ליכולת של התנועה במקום .

התכנית תומכת בתנועות במגוון דרכים , וביניהן -

 • ליווי מקצועי , אישי וקבוצתי , לכל רכזי התחום בתנועות .
 • כתיבת תדריך
 • בניית הכשרות ייעודיות בהתאם לצרכים של כל תנועה, לאוכלוסיות היעד ולבעלי התפקידים השונים בתנועות.
 • פעילות לשינוי עמדות באמצעים שונים בקרב כלל בעלי התפקידים בתנועה ובקרב בני הנוער בכלל.
 • הצטיידות  בדברים שיכולים לאפשר שילוב מוצלח יותר .
 • ליווי מחקרי
 • ועוד...
בניית אתרים Blacknet.co.il