פרויקטים ותוכניות

 מועצת תנועות הנוער עובדת מול גופים ומשרדי ממשלה רבים במגוון תוכניות אשר מטרתם לעורר עשייה קהילתית, שינוי עמדות והקניית ערכים לבני הנוער והילדים. בראש כל פרויקט עומד אחראי מצוות מת"ן וצוות ההיגוי אשר מורכב מנציגים שונים מהגוף הממן את הפרויקט. השתתפות בפרויקט הינה וולונטרית, ועל התנועה המשתתפת לקיים את הקריטריונים על מנת לקבל מימון לעשייהתוכנית המקדמת את העשייה והעיסוק המקצועי והחינוכי בקיימות בתנועות הנוער

תוכנית המקדמת את העשייה והעיסוק המקצועי והחינוכי בקיימות בתנועות הנוער


תוכנית המקדמת את העשייה והעיסוק המקצועי והחינוכי בקיימות בתנועות הנוער

השתלבות ילדים ונוער עם מוגבלות

השתלבות ילדים ונוער עם מוגבלות


השתלבות ילדים ונוער עם מוגבלות

עידוד לקיחת אחריות בקרב חניכי תנועות הנוער בתחום הבטיחות בדרכים

עידוד לקיחת אחריות בקרב חניכי תנועות הנוער בתחום הבטיחות בדרכים


עידוד לקיחת אחריות בקרב חניכי תנועות הנוער בתחום הבטיחות בדרכים

קק"ל בתנועות

קק"ל בתנועות


קק"ל בתנועות

תוכנית לחיזוק הקשר עם התפוצות, הטמעת המושג עמיות וזהות יהודית

תוכנית לחיזוק הקשר עם התפוצות, הטמעת המושג עמיות וזהות יהודית


תוכנית לחיזוק הקשר עם התפוצות, הטמעת המושג עמיות וזהות יהודית

אסיפה ישראלית

אסיפה ישראלית


אסיפה ישראלית

תוכנית לעידוד תרומת בני נוער בקהילה בה הם חיים

תוכנית לעידוד תרומת בני נוער בקהילה בה הם חיים


תוכנית לעידוד תרומת בני נוער בקהילה בה הם חיים

קשרים בינלאומיים

קשרים בינלאומיים


קשרים בינלאומיים

תוכנית לחיזוק הקשר הבין דורי

תוכנית לחיזוק הקשר הבין דורי


תוכנית לחיזוק הקשר הבין דורי

תוכנית עשייה התנדבותית בערב יום הזיכרון

תוכנית עשייה התנדבותית בערב יום הזיכרון


תוכנית עשייה התנדבותית בערב יום הזיכרון

בניית אתרים Blacknet.co.il