השומר הצעיר


התנועה הוקמה באירופה בשנת 1913 על ידי קבוצת נערים יהודים שביקשו למצוא דרך חדשה לחבריהם ולבני עמם. היא תנועת הנוער הציונית הראשונה בעם היהודי.

כיום מהווה תנועת השומר הצעיר מסגרת חינוכית-ערכית לאלפי בני נוער בכל רחבי הארץ ומכל רבדי החברה הישראלית – יהודים וערבים, צברים ועולים חדשים, קיבוצניקים, עירוניים ועוד.

התנועה מקיימת מעל 100 קינים וסניפים ומפעילה בנוסף לכך עשרות פרויקטים ומפעלים חינוכיים. בתוך תנועת השומר הצעיר קיימת החטיבה הערבית אג´יאל. פירוש השם - דורות. ברחבי העולם מתקיימת פעילות שומרית בעשרות קיני התנועה העולמית של השומר הצעיר.

ערכי הליבה של התנועה לכל אורך שנותיה היו ועודם – לציונות, לסוציאליזם ולאחוות עמים,  בשנת 2014 בחרו חניכי התנועה בועידה הארצית להוסיף את ערך הפמיניזם לערכי הליבה. בימינו, באים ערכים אלה לידי ביטוי בחינוך לערכי הציונות, הצדק החברתי והשאיפה לביסוסה של מדינת הרווחה, השלום, השוויון והדמוקרטיה.
שיטת החינוך של השומר הצעיר מתחילה מההשתייכות אל "הקבוצה השומרית", המשתייכת אל מסגרת פעילות רחבה יותר הקרויה "קן", אשר מהווה חברת נעורים עצמאית ופעילה.

בתנועה מתקיימים מוסדות חניכים דמוקרטיים המעצבים את דרכה של התנועה ובהם: הוועידה הארצית ומנהיגות חניכים ארצית.

בתנועה מתקיימים מדי שנה מפעלי צופיות, סמינרים להכשרת מדריכים, מחנות וטיולים.

החינוך להגשמה הינו מרכיב יסודי בשיטת החינוך של השומר הצעיר. רעיון ההגשמה השומרית יונק מהשילוב היהודי הקדום: "תיקון אדם - תיקון עולם". אחרי סיום י"ב יוצאים חברי התנועה לשנת שירות בחוות ההכשרה במסגרת גרעינים שיתופיים-משימתיים. עם סיום פרק חוות ההכשרה יוצאים חברי התנועה לשירות צבאי במסלול הנח"ל. אחרי השחרור מהצבא מצטרפים חברי התנועה אל תנועת הבוגרים של השומר הצעיר. במסגרת זו פועלים הבוגרים בקהילה, במערכת החינוך ולקידום הרעיון השיתופי בישראל.
בניית אתרים Blacknet.co.il