"תנועת הצופים הערבים בישראל"

ישות משפטית  
  "תנועת הצופים הערבים בישראל" היא תנועת נוער עצמאית ולא מפלגתית. פעילה במרבית היישובים בהם גרים תושבים ערבים (יישובים ערבים ומעורבים). ההתחלה הייתה בשנת 1999, זוהי תנועת הנוער הראשונה בחברה הערבית במדינה.

תנועת נוער
התנועה חברה במועצת תנועות הנוער במדינה והיא, תנועה למען בני הנוער משני המגדרים, ללא הבדל בין דת, מצב סוציו-אקונומי, צבע עור, קהילה או יישוב. כל הנערים והנערות, המדריכים והמדריכות, המנכ"ל וצוות ההנהלה הם חברים בהתאחדות הצופים והצופות הישראלי והבין לאומי. ל"תנועת הצופים הערבים" קשרים עם ארגונים ותנועות צופים בארץ ובעולם ומשתתפת באירועים ומחנות מקומיים ובין לאומיים.

הצופיות כאורח חיים
בחזון התנועתי קוראים ליישום עקרונות החירות, הצדק, השלום והשוויון בקרב בני הנוער ומציבים מטרת על: לחנך לאדם הומניסטי בעל יושר פנימי ע"י הפנמה והטמעה של הערכים הנובעים ממידות הצופה ומההבטחה הצופית.

בסיס מרכזי בחינוך התנועתי הוא טיפוח הנאמנות לערכים הדמוקרטיים שהם יסוד היסודות של מדינת ישראל, ללא הזדהות או השתייכות לזרם פוליטי מפלגתי ותוך התנגדות למשטרים טוטליטריים השוללים ערכים אלה.

פעילות התנועה הינה נשענת על שיטת הצופיות הבאדן-פאולית. היא מדגישה, בין היתר, פעילות בטבע, עמלנות והכשרה לחיי עבודה. החניכים שותפים לחיי חברה פעילים בסניפים ובקהילות ומקפידים על ערכי הצופים, ובהם עזרה לזולת, סובלנות וסבלנות, יחסי אמת וכבוד בין איש לרעהו, ומכינה את בוגריה לחיים פעילים ומשפיעים כתושבים ביישובים, חברים בחברה ואזרחים במדינה.

בעלי התפקידים בתנועה הם אנשי חינוך ותיקי תנועת הצופים, ובסניפים מוטלת משימת ההדרכה וההנהגה על כתפי המדריכים והרכזים הצעירים, ברוח תפיסת העולם התנועתית – נוער מדריך נוער.

מסגרת מובילה בחינוך בלתי פורמאלי
"תנועת הצופים הערבים" נחשבת למסגרת החינוכית הגדולה ביותר בחינוך הבלתי פורמאלי בחברה הערבית בישראל. להרבה נערים ונערות, זוהי המסגרת החינוכית-חברתית היחידה לאחר שעות בית הספר. הרבה הורים מאפשרים פעילות חוץ ביתית ומחנות עם לינה לבנותיהם אך ורק במסגרת הפעילות של התנועה.

העצמה מתמשכת
התנועה יוזמת יוזמות חינוכיות מגוונות בתחומים שונים (כגון: יזמות, יסודות הטבע, צילום, פיתוח חשיבה ועוד) בנוסף לפעילות הצופית וההשתתפת בתוכניות ארציות של מת"ן וגופים רלוונטיים אחרים, בצורה מובנית ואסטרטגית למען העצמת בני הנוער והכנתם להשתלב כאזרחים פעילים ומצליחים. התנועה מקיימת תוכניות ייחודיות וחדשניות עם אוניברסיטאות ומסגרות עתירי מדע וטכנולוגיה, כגון התוכנית "צופים חכמים" החל מגילאי כיתות ד´, וגם קורסים צופיים מיוחדים ובלעדיים למדריכים הצעירים המתקדמים כגון: קורס הנשר  וקורס הנמר.

בני נוער עם מוגבלויות
"תנועת הצופים הערבים"  גאה בהיותה המסגרת החינוכית-חברתית המאפשרת פעילות לנערים ונערות עם מוגבלויות המוגדרים, לפי משרד החינוך, כבעלי צרכים מיוחדים עם מגוון של לקויות דומיננטיות, כגון: כבדי שמיעה, כבדי ראייה, לקויות למידה, מוגבלות בניידות.. ועוד. השתלבות בעלי צרכים מיוחדים עם חבריהם בשבטים נהפך להזדמנות היחידה להשתלבות בעלי צרכים מיוחדים בקהילה. חלק מהם התקדמו לדרגת מדריכים אשר מדריכים בני נוער רגילים ובעלי צרכים מיוחדים כאחד.

הקשר עם הקהילה
התנועה מחנכת להתנדבות אשר מיושמת ביישובים בהם נמצאים השבטים או הסניפים. פרויקטים ותוכניות עם הקהילות השונות מופעלות בהשתתפות החניכים והמדריכים (כגון: בני נוער ואזרחים ותיקים, חלוקת מזון ותרופות לנזקקים, ימי כיף לאימהות, ניקיון של כבישים ובתי עלמין. החברה הערבית אוהדת מאוד את הצופיות וחניכי התנועה משתלבים בתהלוכות עם מקהלות וכלי זמר מגוונים ביישובים, בחגים ובאירועים, מסיבות ומפגשי העשרה לגיל הרך, ימי עיון בריאותיים... ועוד.

קיום משותף וקבלת האחר
התנועה משתתפת בתוכניות לדו קיום בין חניכים ומדריכם ערבים לבין יהודים. היא מקיימת תהלוכות, גם, ביישובים יהודיים בחגים ובאירועים ציבוריים. התנועה משתתפת בתוכניות ופרויקטים בין לאומיים. היא מעודדת ותומכת בפעילויות בין שבטיה מקהילות ודתות שונות. חברים מהנהלת התנועה הם גם חברי הנהלה באחדות הצופים האורתודוקסי הבינלאומי (דסמוס).

התנועה מטמיעה, בקרב חבריה, את העקרונות והערכים של הצופים, ובמיוחד לטפח את שלושת המרכיבים: קוגניטיבי, התנהגותי ורגשי בשלושת האלמנטים המאפיינים את בריאות האדם: בריאות הנפש, בריאות הגוף ובריאות השכל.
בניית אתרים Blacknet.co.il