היכלי ענ"ג

תנועת הנוער היכלי ענ"ג הוקמה בשנת התשס"ג (2002), במטרה לעצב ולגבש את דור העתיד של בנות חסידות גור מתוך שמחת נעורים, ולנצל את הכוח הגלום בקבוצה כדי להגשים שאיפות רוחניות ויעדים מהותיים קיומיים.

התנועה מאמינה שבאמצעות החינוך הבלתי פורמלי המוקנה תוך כדי חוויות, מעודד פתיחות ומעוף ומאפשר ניצול כישורים ויכולות שאינם באים לידי ביטוי בחינוך הפורמלי, ניתן להשריש בנוער אופטימיות, תקווה לעתיד ושיתוף פעולה, שיובילו להזדהות עם הערכים המרכזיים, הפנמתם ויישומם.

לתנועה למעלה מ-20 סניפים.

חזון התנועה נשען על עקרונותיה של חסידות גור כפי שעוצבו ע"י גדולי הדורות שקדמו, והם שואבים את חיוניותם מכמה בסיסים מוגדרים: אחדות (אהבת חברים, נתינה הדדית, אכפתיות ושמחה כנה ואמיתית בשמחת הזולת); צניעות (עדינות נפש הגורמת לחוסר התבלטות); אמונה; התלהבות (את ההתלהבות אין צורך בתנועת הנוער ליצור. יש רק לנתב, לכוון, ולהפיק את התועלת הרצויה); חסידות.

התנועה חותרת להביא את בנות הנעורים למעורבות, לאחריות, למחויבות חברתית, לסובלנות ולמימוש עצמי חברתי ואישי.

בתנועה מושם דגש על הכשרת המנהיגות של דור העתיד על ידי פעילות הדרכה והגשמה עצמית.

בתנועה דוגלים בהקניית ערך הנתינה ע"י התנדבות מובנית של חניכות בתרומה לקהילה, בסיוע למשפחות במצוקה, במתן תמיכה ועזרה לילדים חריגים, במועדוניות ובסיוע לקשישים הן בביתם והן בביקורים בבתי אבות ובמוסדות שונים.

בתנועה מטפחים את החתירה למצוינות בשלושה מישורים: המישור האישי, המישור החברתי והמישור הערכי. הטיפוח בא לביטוי במערכי פעולה ובפעילויות מרוכזות בקיץ ובחופשות.
בניית אתרים Blacknet.co.il