האיחוד החקלאי

התנועה החלה את פעילותה בשנת 1978 ביישובי התנועה המיישבת של האיחוד החקלאי. בתחילת הדרך פעל גוש יישובים אחד בשרון, שעם הזמן הלך והתפרס ברחבי המדינה.

בשנת 1985 הוחלט על הקמת חטיבת הנוער באיחוד החקלאי. זה היה הבסיס להקמת תנועת הנוער.

כיום פועלת התנועה ב-46 סניפים ברחבי הארץ.

האיחוד החקלאי היא תנועת נוער פלורליסטית, המחנכת לעשייה ולמעורבות חברתית. בני הנוער הפעילים בתנועה ניצבים במרכז קבלת החלטות וכך מתאפשרות יוזמות חדשות ומתקבלות החלטות לכיווני פעולה. התנועה מקיימת פעילות בה משתתפים חניכים מכל הסניפים, במטרה לעודד היכרות וקשירת קשרים.

התנועה מקיימת פעילות שוטפת ובנוסף יוצאים למחנה קיץ נושאי ארצי, מקיימים סמינרים וקורסים להכשרה, ויוצאים לטיולי שכבות בוגרות.

התנועה מקיימת מסלול לשנת שירות - גרעין אחים. בגרעין משתלבים בוגרי התנועה שבחרו להגשים בדרך זו, של פעולה קהילתית חברתית.

בין עקרונות התנועה:

חינוך להתיישבות בארץ ולתרומה בחיי קהילה ובחינוך.

חינוך לטיפוח הפרט ולהגשמה עצמית, מתוך אמונה כי טיפוח הפרט יוביל לתרומה במעגל החברתי.

פיתוח וטיפוח מנהיגות צעירה, תוך שימת דגש על הנהגה עצמית של הנוער בכל מעגלי התנועה.

חינוך לציונות, לאהבת הארץ והכרתה, למסורת יהודית, למורשת ישראל ולהכרת החברה הישראלית.

טיפוח קשרים בין בני נוער בתוך יישובי האיחוד החקלאי והחברה בכלל.
 
בניית אתרים Blacknet.co.il