בני עקיבא

התנועה נוסדה בל"ג בעומר התרפ"ט (1929) ונקראה בני עקיבא כסמל לדמותו של רבי עקיבא, בה מגולם רעיון תורה ועבודה. כיום פועלת התנועה בכ-350 סניפים ברחבי המדינה. בהנהגת התנועה פועלים בוגרים לצד שליחים ובני נוער שיצאו לשנת שירות כפעילים בתנועה.

תנועת בני עקיבא היא תנועה ציונית, דתית וחלוצית, המושתתת על ערכי תורה ועבודה. התנועה שמה לה למטרה חינוך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו ולארצו, החי על עבודתו ברוח התורה. חינוך להגשמה אישית של רעיון תורה ועבודה, וחתירה להקמת חברה של תורה ועבודה בארץ. שואפים לגאולה ותחייה לעם ולמדינה בארצנו תוך קיום עם וחברה בעלי חוסן לאומי וחברתי, מוסרי ורוחני במדינת ישראל המבוססת ונוהגת באורחות חייה הממלכתיים, על יסודות התורה ומסורת ישראל.

בני עקיבא רואה עצמה כתנועה מגשימה, המחנכת חברים לחיי תורה ושמירת מצוות ולנכונות להירתם ולתרום בכל מעשה ציוני ומשימה לאומית נדרשת. אנשי התנועה מאמינים כי הפכו לחברה המקרינה מרוחה על העם והארץ כולה.

הפעילות מתקיימת במתכונת שבטית מקומית ובמתכונת מחוזית. לבד מפעילות שגרתית, המתקיימת פעמיים בשבוע, יוצאים למסעות, למחנות, לטיולים ולסמינרים בכל הגילאים תוך שימת דגש על פעילות השכבה הבוגרת.

חברי התנועה ובוגריה מעמיקים את לימודם בתורה ומקימים ישיבות. בוגרי התנועה משתלבים במשימת יישוב הארץ ובמשימות הביטחון. חברי בני עקיבא פעלו ופועלים בחינוך, בקליטת העלייה ובמשימות חברתיות בכל מקום בו הם נדרשים לכך. התנועה מקימה שבטים בפריפריה, פועלת עם נערות ונערים בעלי צרכים מיוחדים ומקימה גרעיני שנת שירות שפועלים למען הקהילה.
בניית אתרים Blacknet.co.il