בניית חוסן נפשי ומניעת התנהגויות סיכון בקרב בני נוער


תוכנית זו עוסקת בפיתוח של דרכים למניעת אלימות בתנועות הנוער ושל כלים להתערבויות חינוכיות בנושא של מניעת עישון, מניעת שימוש בסמים ואלכוהול והתנהגויות סיכון נוספות. התוכנית מלווה צוות של רכזי התנועות ונותנת מענה ייחודי לכל תנועה בהתאם לצרכים ולאתגרים בה. ההשתתפות בתוכנית נתפסת כעוגן מרכזי וחשוב בעשייה ובהתמודדות עם האתגר המורכב של מניעת התנהגויות מסוכנות ומסכנות.
 
כחלק מיכלול עיסוק זה מופעלות תוכניות יחודיות:
 
*"נלחמים למען החיים" – מניעת תאונות דרכים: שיתוף פעולה בין מת"ן לבין הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
תנועות הנוער רואות חשיבות רבה בשמירה על חיי אדם, ובהתאם לכך פועלות להגברת הבטיחות בדרכים ולמניעת תאונות דרכים. במסגרת הפעילות המשותפת נקבעו בכל תנועה רכזים שהופקדו על נושא הבטיחות בדרכים. נציגי התנועות השתתפו בפעילות הדרכה והסברה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ובהמשך לכך התקיימו בתנועות הנוער פעילויות בנושא זה. בתוכנית התנועות עוסקות במִגוון אופנים בהסברה, בחינוך ובהטמעה של הפעילות להגברת הבטיחות בדרכים ולמניעת תאונות דרכים.
 
*עיסוק בחינוך למִגדר ומניעת פגיעות מיניות:
תוכנית מתפתחת של מת"ן, תנועות הנוער, משרד החינוך (שפ"י ומינהל חברה ונוער), מרכזי הסיוע וגופים נוספים
מועצת תנועות הנוער מפתחת יחד עם התנועות תחומי ידע, שיח וכלים המאפשרים מניעה והתמודדות עם אלימות ופגיעות מיניות. כלים אלה כוללים הכשרות לבעלי תפקידים בתנועות כדי שיכירו את הנושא וילמדו להתמודד איתו. בהכשרות האלו מְרכְּזים ומדריכים בוגרים לומדים להתמודד עם תלונות על פגיעות מיניות המובאות לידיעתם. העיסוק בנושא נעשה בסיוע גורמים מקצועיים מנחים ולא כפעילות פנים-תנועתית שגרתית. במת"ן מסייעים לתנועות ומקשרים בינן לבין הגורמים המקצועיים והטיפוליים הנדרשים.

*"שומרי הסף" –כלים לרכזים, לזיהוי והכוונה כחלק ממניעת אובדנות:
תוכנית משותפת של מת"ן ומשרד הבריאות (היחידה למניעת אובדנות)
הרכזים, הש"ש והמדריכים בתנועות מוכשרים להיות "שומרי סף" הלומדים לזהות ולכוון ילדים ובני נוער בתנועות אשר עלולים להתאבד. התוכנית החלה ב-2016, ועד 2020  הוכשרו למעלה מ- 4000 "שומרי סף". מחקר הערכה מטעם היחידה למניעת אובדנות מלווה את התוכנית.

*מניעת עישון בקרב בני נוער
שותפות עם קואליציית LUNG AMBITION  כחלק מיוזמה בין לאומית למניעת עישון שהינו אחד מגורמי התמותה המובילים בעולם.
מועצת תנועות הנוער מפתחת ומקדמת את נושא מניעת העישון כתוכנית להעלאת המודעות ותוכניות מניעה בתנועות ובקהילות בהן הן פועלות.


בניית אתרים Blacknet.co.il