ועדת רשויות

יו"ר הועדה- נדב אלישיב | הנוער העובד והלומד
 
הוועדה הצעירה ביותר במועצת תנועות הנוער.
הועדה הוקמה מתוך הצורך לתת מענה משותף ומרוכז לתנועות הנוער
בהקשרים של עבודות מול הרשויות במדינה,
ומתוך הבנה כי הרשות המקומית היא לבנת היסוד המשפיעה ביותר על הפעילות
של תנועות הנוער ברמה המקומית.
הועדה עוסקת בפתרון קשיים משותפים של תנועות הנוער ברמה ארצית או מקומית
לפי צורך ובכל שנה מעמיקה את עבודתה בנושאים מרכזיים בחיי תנועות הנוער
כגון: הקמת מבנים לתנועות הנוער, הטמעת כללים תכנוניים ברמה הארצית, פיתוח והטמעה של מודל חלוקה תקציבית עירונית, פתרון קשיים מקומיים מול רשויות ספציפיות ועוד
בניית אתרים Blacknet.co.il