ועדת הדרכה

יו"ר הועדה- לירן גרוס, עזרא
 
וועדה המורכבת ממנהלי מחלקות הדרכה ארציות בתנועות הנוער. הוועדה דנה בנושאים שנתיים נבחרים ומובילה תהליכים חינוכיים בקרב התנועות. הוועדה אמונה על מספר פרויקטים שנתיים והעלאת השיח והמודעות לחשיבות הדמוקרטיה בקרב חניכי התנועות ומשתתפים מהקהילה. סמינר חניכים אשר כולל נציגים מהשכבות הבוגרות בתנועות הנוער המתכנסים לשיח משמעותי בנושא נבחר, יום הנהגות אליו מגיעים הנהגות ומזכ"לי תנועות הנוער ועוד.
 
בניית אתרים Blacknet.co.il