עמיות, זהות יהודית וקשר עם התפוצות

 בשיתוף משרד התפוצות, הסוכנות היהודית.
 
התוכנית נועדה לייצר חשיפה רחבת היקף של צעירי החברה הישראלית לקהילות היהודיות בתפוצות ולמגוון הזהויות של העם היהודי. התכנית מורכבת ממספר ממדים- רכז תנועתי שמוביל ומפתח את התכנית בתנועתו, בית מדרש משותף לכלל התנועות השותפות, חיבור לתנועות נוער עולמיות, יצירת מפגשים עם נוער מהתפוצות, פיתוח מערכי הדרכה ותוכניות שונות בתנועות ורתימת שליחים חוזרים למהלכים תנועתיים בנושא.
 
במסגרת התוכנית:
חיזוק המודעות, הידע והעיסוק בקרב תנועות הנוער בישראל בנושא התפוצות והקשר בין ישראל ליהדות התפוצות.
פיתוח העיסוק החינוכי והיכרות עם זרמים בעם היהודי.
 הגברת תחושת השייכות למשפחת העם היהודי. הכרה וחיבור למורשת העם היהודי וההיסטוריה המשותפת המקשרת בין יהודים בכל תפוצות העולם
הגברת המודעות לסוגיות ביחסי ישראל והתפוצות.
הכרות, לימוד והרחבת הידע והמודעות למאפיינים ולתהליכים שמתרחשים כיום ביהדות התפוצות.
הובלה של שיח יהודי משותף על עתידו של העם היהודי ומקומה של מדינת ישראל והציונות בשיח.
בניית אתרים Blacknet.co.il