קק"ל בתנועות

בשיתוף הקרן הקיימת לישראל
 
 תוכנית לקידום הערכים המשותפים לקק"ל ולמת"ן
שיתוף פעולה אסטרטגי זה בין קק"ל לתנועות הנוער נובע מההבנה כי ערכי הליבה המשותפים לשני גופים אלה, גופים מרכזיים בחברה הישראלית, יכולים להוות כר נרחב לעשייה ולהשפעה. הבנה זו הביאה למשא ומתן בין קק"ל למת"ן, ושיתוף הפעולה נדוֹן ואושר בישיבה של הנהלת מת"ן. בין שני הגופים סוכם על סדרת פעולות משותפות: פעילות לקראת ט"ו בשבט, פעילות תוכן בתקופת יום הזיכרון ויום העצמאות, היערכות של התנועות לפיתוח משותף של תכנים, לימוד תכנים שפותחו במחלקה הפדגוגית של קק"ל ופעולות נוספות. התוכנית המשותפת מפתחת ותומכת בתוכניות חינוכיות ובסיוע לסניפים בפריפריה.
    הפעילות בשנה הראשונה לשותפות נבחנה במחקר הערכה שהזמינה קק"ל. תוצאות המחקר הראו כי יש מקום לפיתוח שיתוף הפעולה בין קק"ל לבין תנועות הנוער באמצעות שיח חינוכי-ערכי משותף.

 
בניית אתרים Blacknet.co.il