בטיחות בדרכים

בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
 
התוכנית כוללת מינוי של רכז תנועתי, בניית תכנית חינוכית שנתית, העברת פעילויות והכשרות לקהל רחב של ילדים, בני נוער, הורים וקהילה והפעלות במפעלי התנועה ומחנות הקיץ ובחודש נובמבר חודש הבטיחות בדרכים.

במסגרת התוכנית:
*עידוד לקיחת אחריות בקרב חניכי תנועות הנוער, לבסס ולהרחיב את מספר בני הנוער שיעסקו בפנים השונות של נושא הבטיחות בדרכים.
*הענקת כלים להתמודדות עם שורשי הבעיה המובילה לתאונות הדרכים ולהעלות את המודעות למצב הקטל בדרכים הפעילות תעודד התנהגות הולמת בכבישים ממקום של שליחות חינוכית,
*בעקבות התוכנית החניכים ישמשו כסוכני שינוי
בניית אתרים Blacknet.co.il