התכנית להשתלבות ילדים ונוער עם מוגבלות בתנועות הנוער 

 
 

 שילוב ילדים ובני נוער עם מוגבלויות בתנועות הנוער:
נבנתה כשותפות של ג´וינט ישראל-אשלים, משרד החינוך, משרד הרווחה, קרן שלם, המוסד לביטוח לאומי ואיגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות.
מסיום הפילוט ב2018 מופעלת בכלל תנועות הנוער בליווי מועצת תנועות הנוער.
שילוב ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים הוא פעילות המבטאת את ליבת העקרונות הערכיים של תנועות הנוער – לאפשר לכל חניך וחניכה לקחת חלק בפעילות התנועתית. בהמשך לפעילות רחבה ומקצועית שהתקיימה בתנועת הצופים (צופי צמי"ד) ובבני עקיבא (שבטי יובל), הוחלט במת"ן לאפשר לתנועות נוער נוספות לפתח כלים מתאימים לשילוב ואת עולם הידע ולבנות תוכנית משותפת במשך שנתיים. באמצעות שיתוף פעולה עם בני עקיבא ותנועת הצופים נבנתה תוכנית המאפשרת פיתוח תשתיות חינוכיות וכלים משותפים. הוקמה ועדת היגוי של הגופים השותפים בתוכנית ונבחרה רכזת שילוב (הודות לכך פותחו תדריך שילוב, תוכניות הדרכה, הכשרות, סרטים ופעילויות נוספות). בחמש שנות קיומה של התוכנית הצטרפו כלל תנועות הנוער למהלך השילוב, ומספר החניכים המשולבים בהן גדל בהתמדה.לאתר התוכנית
בניית אתרים Blacknet.co.il