ותיקים בתנועה

בשיתוף המשרד לשוויון חברתי ומנהל חברה ונוער


"ותיקים בתנועה"- תוכנית לפיתוח קשר בין דורי
התוכנית "ותיקים בתנועה" מתבססת על שיתוף פעולה בין מת"ן, המשרד לשוויון חברתי ומשרד החינוך ופועלת במימון המשרד לשוויון חברתי. מטרת התוכנית היא ליצור קשר בין-דורי בין הדור הוותיק לדור הצעיר, לחזק את הקֶשר הזה ולפתח תשתיות לתרומה ולעשייה משותפת למען הקהילה שוותיקים וצעירים חיים בה.
מדי שנה תנועות הנוער המשתתפות בתוכנית בוחרות סניפים שלהן אשר יפעילו את התוכנית. כל סניף כזה מאתר קבוצת גמלאים ומפתח תוכנית עבודה שנתית לפעילות ולעשייה משותפת של קבוצת האזרחים הוותיקים מהקהילה ושל קבוצת בני הנוער מהסניף. תוכנית העבודה כוללת פיתוח של תשתית חינוכית למערך משותף, מערך המתבסס על הדדיות בתרומה של שתי קבוצות האוכלוסייה האלו – הן זו לזו, הן לקהילה ששתיהן חיות בה. תקצוב הסניפים המשתתפים מאפשר להם להעסיק רכז תנועתי המתמקד בתוכנית ולהפעיל פרויקטים איכותיים.
    התוכנית פועלת בהצלחה מאז שנת 2011, והמשובים לה מאזרחים ותיקים וממרכזי התרבות והפעילות (במועדונים לאזרחים ותיקים ובבתי דיור לגיל הזהב) חיוביים מאוד.
בניית אתרים Blacknet.co.il