סניפים ירוקים

בשיתוף- המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך
 
  סניפים ירוקים ושותפות לחיזוק ערכי הקיימוּת בתנועות הנוער
תוכנית זו מתבססת על שותפות בין מת"ן, המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך, והיא פועלת במימון המשרד להגנת הסביבה. התוכנית תומכת חינוכית, ערכית וכספית בפיתוח "סניפים ירוקים", וזאת בהתבסס על קריטריונים (שנקבעו במשותף) להגדרת סניף כ"ירוק". כל תנועה רשאית להגיש מדי שנה (בהתאם למכסה מוסכמת) רשימה של סניפים המבקשים הכרה בהם כ"ירוקים", וועדת היגוי משותפת מאשרת או פוסלת את השתתפותם בתוכנית. בכל תנועה הלוקחת חלק בתוכנית יש רכז אשר אָמוּן על פיתוח התחום הירוק בתנועה ושותף בפורום העשרה, לימוד ושיתוף עמיתים במועצת תנועות הנוער. למעלה מ-400 סניפים של התנועות השתתפו בתוכנית בשנים 2011 עד 2018, והודות לכך התפתח משמעותית השיח התנועתי בתחום הקיימוּת.
בניית אתרים Blacknet.co.il