אודות מת"ן

מועצת תנועות הנוער בישראל

אשר נוסדה ב-1974 ונרשמה כעמותה ב-1982 , הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל .

המועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות על כל גווני הקשת הפוליטית , העוסקים בבעיות אקטואליות בנושאי חינוך , מעורבות הנוער בתהליכים חברתיים ובפעילות ציבורית , וכן בבעיות השעה של החברה הישראלית .
כל זאת מתוך זיקה לתנועה הציונית ולמגילת העצמאות .

כמו כן מהווה המועצה גוף מתאם בין התנועות השונות בנושא טיולים ארציים , מחנות קיץ , בטיחות , בריאות וביטחון , שנת שירות , ועוד
למועצה קשרים עם מועצות ארגוני נוער מקבילים ומקיימת עימם חילופי משלחות נוער .
      

 
נפתלי דרעי
 מזכ"ל מתן
naftali@tni.org.il
 
 

 
 
רועי תשובה
 סמזכ"ל פעילות
roey@tni.org.il
 
 
 
 
נופר עזר
רכזת פרוייקטים
nofar@tni.org.il

 
 
 
 
 
הקוד האתי שלנו
 

 
אבישג דיין
 רכזת פרוייקטים
avishag@tni.org.il
 
 
 
 
 
שלומית רונן ליבנה
 סמזכ"ל חינוך
shlomit@tni.org.il
 
 
 
טל מדר
מנהלת אגף ארגוני נוער
mtal@tni.org.il

בניית אתרים Blacknet.co.il