אודות מת"ן | תנועות הנוער | ועדות מת"ן | פרויקטים ואירועים | משרד החינוך | אירגונים שותפים | טפסים ופרסומים | צור קשר EN


רשימת מחלקות חינוך ברשויות המקומיות
מחקרי מועצת תנועות הנוער
החוק למניעת העסקת עבריניי מין
פטור מארנונה למבני תנועות הנוער
אמנת תנועות הנוער עם הרשויות המקומיות 2006

לקבלת מייל עם עדכונים


שם:
דוא"ל:
מועצת תנועות הנוער בישראל (מת"ן ) רחוב היסמין 1רמת אפעל 52960 , טל.03-5354777 פקס .03-7369101

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet.co.il