אודות מת"ן | תנועות הנוער | ועדות מת"ן | פרויקטים ואירועים | משרד החינוך | אירגונים שותפים | טפסים ופרסומים | צור קשר EN


השדולה לתנועות הנוער בכנסת בראשות
 
 
תנועות הנוער בישראל, כחלק מהחינוך הבלתי פורמלי, מהוות עמוד שידרה חינוכי וערכי למאות אלפי בני נוער מראשית הציונות ועד היום.
תנועות הנוער מחנכות את הנוער הישראלי לאחווה, לרעות, לכבוד הדדי, לעזרה לזולת ולאהבת המולדת והארץ.

השדולה לקידום תנועות הנוער והחינוך הבלתי פורמלי בישראל תפעל לחיזוק תנועות הנוער והחינוך הבלתי פורמלי ולהבטחת מקומם כמרכיב מרכזי ומשמעותי בחיי הנוער הישראלי.
 
 
 
 

לקבלת מייל עם עדכונים


שם:
דוא"ל:
מועצת תנועות הנוער בישראל (מת"ן ) רחוב היסמין 1רמת אפעל 52960 , טל.03-5354777 פקס .03-7369101

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet.co.il