אודות מת"ן | תנועות הנוער | ועדות מת"ן | פרויקטים ואירועים | משרד החינוך | אירגונים שותפים | טפסים ופרסומים | צור קשר EN


 
 
 

"תנועה בטוחה "
תוכנית משותפת לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  ומועצת תנועות הנוער בישראל
תוכנית חינוכית להעלאת המודעות ולקיחת אחריות לבטיחות בדרכים
בקרב חניכי תנועות הנוער

התוכנית באה לבסס ולהרחיב את מספר בני הנוער בתנועות הנוער העוסקים ומודעים למורכבות ולפנים השונות של נושא הזהירות בדרכים. יצירת שדרת מנהיגות המובילה ומחנכת להתנהגות הולמת בכבישים ממקום של שליחות חינוכית ראשונה במעלה, כזו המשפיעה במעגל האישי משפחתי, במעגל הסניף ובמעגל הקהילה בה הם פועלים.

התוכנית מאפשרת עיסוק על פי התאמה לגיל המשתנה של החניכים, ויחד עם זאת ברצף לאורך שנות שהייתם בתנועה.

מאפשרת לחניכי התנועות להוות מובילים חברתיים ולוקחי אחריות  בנושא מרכזי שעל סדר יומה של החברה הישראלית

מטרות התוכנית

·          חינוך בני הנוער בתנועות הנוער להיות מובילים חברתיים בבטיחות בדרכים.

·          העלאת המודעות למצב הקטל בדרכים ולקיחת אחריות ועשייה בתחום תוך השפעה על מעגל ההורים והקהילה בה פועלים.

·          פיתוח והעצמה של מנהיגות מקומית קהילתית המסבירה ומובילה את העיסוק במודעות ומניעה .

·          למידה ונתינת כלים לנקיטת עמדה והתמודדות עם שורשי הבעיה המובילה לתאונות הדרכים .

רקע ורציונל לביצוע התוכנית

תנועות הנוער רואות עצמן כמסגרת חינוכית וערכית המובילה לשינוי חברתי, מנהיגה ומקדמת עיסוק חינוכי ערכי ועשייה בנושאים מרכזיים שעל סדר יומה של החברה הישראלית . כשנושא הבטיחות בדרכים, ערך חיי אדם והתנהגות מוסרית, תרבותית ובטוחה הינה אחד מהם.

שינויים אלו כבר מתקיימים בתנועות כחלק מעיסוק רציני ומעמיק בנושא ומתוך ניסיון מצטבר הנלמד ונכתב בצורה מסודרת בכל תנועה בנפרד ותוך הפריה הדדית בן תנועתית.

תנועות הנוער, כגוף מחנך מרכזי בחינוך הבלתי פורמאלי, משלבות ממדים משמעותיים שאינם קיימים במסגרות אחרות ובראשם נוער המדריך נוער מתוך דוגמא אישית בגובה העיניים והבנה מקרוב של

מורכבות ומאפייני הגיל. אופי הפעילות משלב ידע לצד עשייה וישום הלכה למעשה של המסרים המועברים.

גם הורי החניכים הינם גורם משמעותי בתקשורת עם המדריכים בתנועה שרואים בהם שותפים בלקיחת אחריות על אורח חייו של הנער, ועושים הכל בכדי לשתפם, בשפתם ובתרבותם.מעבר למעגל המשפחתי של חניכי התנועות, המושפע ומשפיע על חייהם, מגיעות התנועות לכלל הקהילה בה הן פועלות כמעבירות מסרים משמעותיים. הן משתפות פעולה עם גורמים נוספים ברשות המקומית, גורמים מקצועיים, בתי ספר וארגונים אחרים, הפועלים במרחב הקהילתי, מתוך שיתוף, שותפות, איגום משאבים והזדמנות לביסוס מגמות.
שיתוף הפעולה עם הרשות הלאומית בא לידי ביטוי :
1. בתמיכה כספית למען עידוד פיתוח תוכניות הדרכה ופעילויות של התנועות .
2. ימי עיון משותפים במהלך השנה .
3. הרשות מעשירה את פעילות תנועות הנוער בחומרים חינוכיים רבים .

  קישור לאתר הרשות הלאומית

 

 


חומרי הדרכה פרי תנועות הנוער

לקבלת מייל עם עדכונים


שם:
דוא"ל:
מועצת תנועות הנוער בישראל (מת"ן ) רחוב היסמין 1רמת אפעל 52960 , טל.03-5354777 פקס .03-7369101

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet.co.il