אודות מת"ן | תנועות הנוער | ועדות מת"ן | פרויקטים ואירועים | משרד החינוך | אירגונים שותפים | טפסים ופרסומים | צור קשר EN 

 

"אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות המקומית"

הוא אות המוענק מטעם מועצת תנועות הנוער בישראל, נועד לציין לשבח, ראש רשות המקומית הפועל לקידום פעילותן של תנועות הנוער ברשות.

 

מועצת תנועות הנוער בישראל מודיעה בזאת כי החליטה על הענקת אות יקיר תנועות הנוער לראשי הרשויות המצטיינים בטיפוח פעולתן של תנועות הנוער. האות מבטא את רצונה של מועצת תנועות הנוער בישראל  להוקיר את  ראשי הרשויות המקומיות המציבים את פעולותיהן של תנועות הנוער בסדר עדיפות גבוה ומקצים לכך את המשאבים הראויים.

ככלל, מוענק האות ע"י מועצת תנועות הנוער אחת לשנה למספר ראשי רשויות ( מקרב מועצות מקומיות, מועצות אזוריות ועיריות ).

הענקת "אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות המקומית" יתקיים בטכס שיערך בשבוע תנועות הנוער בתחילת שנת הפעילות.

אמות מידה לבחירת המועמדים -

 מעורבותו ותרומתו של ראש הרשות המקומית בטיפוח פעולותיהן של תנועות הנוער ברשות המקומית עליה הוא מופקד.

"אני מאמין" של ראש הרשות המקומית בנושא תנועות הנוער.

ההיבט החינוכי בהפעלת תנועות הנוער ברשות המקומית.

הקצאת משאבים לתנועות הנוער ברשות המקומית.
להורדת הטופס לחץ כאן
 
 
 

אות יקיר תנועות הנוער תש"ע
אות יקיר תנועות הנוער תשע"א
אות יקיר תנועות הנוער לשנת תשע"ב
אות יקיר תנועות הנוער תשע"ג
אות יקיר תנועות הנוער תשע"ד

לקבלת מייל עם עדכונים


שם:
דוא"ל:
מועצת תנועות הנוער בישראל (מת"ן ) רחוב היסמין 1רמת אפעל 52960 , טל.03-5354777 פקס .03-7369101

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet.co.il