מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


תנועת היכלי ענ"ג

רח´ הרב קוק 2 בני ברק
טל´:03-6185256
פקס:03-5793963
דוא"ל :haoneg@actcom.co.il
 
 

 

 

 

ג. כרטיס ביקור תנועתי:

1. שנת יסוד – 2002

2. יום הולדת רשמי – 6 בנובמבר 2002   א´ בכסליו תשס"ג

3. גיל התנועה – 4.5 שנים

4. כמות סניפים בארץ – 20
 5. סיסמא תנועתית – העונג כולו שלנו...

6. המנון –

שאו ראשיכם, שאו שערים

הצטרפי, הכנסי להיכל

בצוותא בכוחם של ימי נעורים

בסיעתא דשמיא יכול גם נוכל

 

קומי שאי את הנער

את ימי הנעורים מנצלות

כחודו של מחט נפתח רק שער

יפתחו בפנינו היכלות.

 

אופטימיות , שמחה, אמונה חזקה

נעורים – זה טיבם,

ו"ברען" של חסידות להם אבוקה

מאירה את נתיבם.

 

פזמון:

העונג כולו שלנו

להיכל של ענג נכנסת בבטחה

כאן את שיכת, קשורה משלנו –

המתענגים בה יזכו לרב שמחה!!!

 

ד. הסטוריה ומבנה

תנועת הנוער הוקמה בשנת 2002 ופעלה לפי כל הקריטריונים של משרד החינוך. בשנת 2005 הוכרה התנועה כתנועה מועמדת חדשה. מדריכות התנועה רואיינו, חניכות התנועה נבחנו בשאלונים מטעם משרד החינוך והרכזות תושאלו ע"י נציגי משרד החינוך. התנועה עמדה בתנאי הסף הכמותיים, החינוכיים והארגוניים בסימן חיובי. בשנת 2006 שובצה תנועת הנוער היכלי ענג למדרגה 2, כשבגודל יחסי הממוצע היא במדרגה 2.48%.

מבנה התנועה – מצו"ב נספח 1

 

ה. יעוד התנועה – תכנים ומסרים, וחזון התנועה:

תנועת הנוער "היכלי ענג" הוקמה במטרה לעצב ולגבש את דור העתיד של בנות גור מתוך שמחת נעורים, ולנצל את הכח הגלום בקבוצה כדי להגשים שאיפות רוחניות ויעדים מהותיים קיומיים.

התנועה מאמינה שבאמצעות החינוך הבלתי פורמאלי המוקנה תוך כדי חוויות, מעודד פתיחות ומעוף ומאפשר ניצול כישורים ויכולות שאינם באים לידי ביטוי בחינוך הפורמאלי ניתן להשריש בנוער אופטימיות, תקווה לעתיד ושיתוף פעולה, שיובילו להזדהות עם הערכים המרכזיים, הפנמתם ויישומם.

 

התנועה מאמינה שהנוער הוא דור העתיד שלה, ושיתוף פעולה מצידו תוך גיבוש משותף של דרכים והבנות, חיוניים לפריחתה ולהגשמת שאיפותיה.

 

חזון תנועת "היכלי ענג"

חזון התנועה נשען על עקרונותיה של חסידות גור כפי שעוצבו ע"י גדולי הדורות שקדמו, והם שואבים את חיוניותם מכמה בסיסים מוגדרים.

א. אחדות

החסידות מטפחת ערך זה כנתון בסיסי. הידיעה מה חסר לזולת, השאיפה להיטיב עימו, ההכרה הברורה שה"אני" הוא חלקי וזקוק להשלמה של החברה. הביטוי המעשי של הבנה זו שואף להגיע לרמות גבוהות של אהבת חברים וקרבה רגשית ומעשית. כאשר בראשית קו הרצף נמצאת הדרישה להשתתף בצערו של הזולת, לסייע לו לצאת מן המצר, כפי שהדבר מתבטא כמוטיב בסיפורי חסידים ואדמו"רים שונים ומתקופות שונות.

אך טבעי שבתנועת הנוער "היכלי ענג" שמור מקום ראשוני ומשמעותי במיוחד לעניין, כאשר הזמן לעבוד ולגבש יכולות אלו, הוא דווקא בגיל הנעורים, כאשר החברה מעמידה נסיונות וקשיים בעניין זה. בגלל תחרות טבעית, קצבים שונים של התפתחות והישגים, רמות משתנות ותגמולים בעלי פערים. מצד שני – חברה מקנה הזדמנויות להתנסות ולרכוש מיומנות בערך נעלה זה.

"אחדות" בתנועת היכלי ענג פרושה אהבת חברים, נתינה הדדית, אכפתיות ושמחה כנה ואמיתית בשמחת הזולת.

 

ב. צניעות

המושג צניעות מתפרש באופן ראשוני כעדינות נפש הגורמת לחוסר התבלטות. באופן מעשי הצניעות מתבטאת בתחומי חיים רבים שבהם נדרשת הליכה נחושה, עקביות ועוצמה – בצידי דרכים. ולכן מתקשרת הצניעות גם לדיבור, גם ללבוש וגם לתרבות המדריכה. התנועה מכוונת את חברותיה לצריכה מחושבת, הימנעות מבזבוז ומותרות, ונשענת על פועלו של האדמו"ר מגור בעל ה"לב שמחה" שקבע עבור חסידיו תקנות ברורות ומוגדרות המגבילות את רמת החיים בתחומי הראווה ויחסי אנוש.

 

ג. אמונה

המושג אמונה בחסידות מקבל משמעות מועצמת כאשר על פי עקרונות החסידות ניצב בראש העדה האדמו"ר, שהוא מרכז את העדה. עיני העדה נשואות אליו למשמע דבריו, לקבל עצותיו והנחיותיו ולבקש את ברכתו. האמונה בצדיק הנשענת על האמונה במשה רבינו ע"ה, כערך עליון ובסיסי ביהדות, באה לידי ביטוי בתנועה כערך מציית ראשון במעלה. דבריו של האדמו"ר – קודש הם. הוראותיו – תורה היא ולימוד היא צריכה. בעת שמחתו משתתפת העדה כולה מתוך אמונה שבזמן שמחת הצדיק נפתחים צינורות שפע שמימיים, וכל מי שקשור בליבו ובנפשו יכול לשאוב ממעיני הישועה.

ביסוד התנועה מונחים הערכים שאותם הנחילו האדמו"רים לבית גור שבמרכזם – מסירות הנפש של בעל ה"חידושי הרי"ם, אשר שיכל 13 מילדיו בחיפוש אחר המטרה. האמת של בעל ה"שפת אמת" אשר סיים את כתביו במילים: "שפת אמת תיכון לעד". הקדושה ע"פ משנתו של בעל ה"בית ישראל", ההסתפקות שהועלתה על נס ע"י בעל ה"לב שמחה". "עין טובה" כפי שדרש בעל ה"פני מנחם", והלאה בקודש. התנועה חרדה לדברי גדוליה, ולא סרה ימין ושמאל מדברי קדושים.

 

ד. התלהבות

התנועה מאמינה שאש ההתלהבות היא תנאי הכרחי לעשייה אינטנסיבית הדורשת השקעה ומיטביות. התנועה נקרת אל הדגל בבחינת "נעשה ונשמע" מתוך דעה ברורה שהקרירות היא האויב הגדול של העשייה החסידית – תורנית, מכיוון שהיא ממתנת אותה ויוצרת אשליה של שיקול דעת ומתינות, כאשר למעשה מדובר בהערמת קשיים מעשיים או תאוותיים שמקורם בכוח הרע הטמון ביצורי אנוש. התנועה מבקשת לנצל את ההתלהבות הנטועה בבנות הנעורים באופן טבעי, ומנתבת זאת לאפיקי עשייה יצירתיים. גם כוח הכלל יונק את חיותו מהתלהבות הנעורים והוא ניזון משירים בעלי תוכן ערכי הנשען על רוח התנועה. המנונים סוחפים, בעלי מתודות חינוכיות ערכיות, המטיפות לעשות חסד בקהילה. והתקדמות משותפת במסלול המיטביות והשאיפות הרוחניות.

בניגוד לערכים אחרים – את ההתלהבות, אין צורך בתנועת הנוער ליצור. יש רק לנתב, לכוון, ולהפיק את התועלת הרצויה.

 

ה. חסידות

ערך החסידות בתנועה הוא ערך מקודש שפירושו: "קדש עצמך במותר לך", כלומר, גם באותם מקומות שהתורה לא מונעת דברים או עשייה, יש מקום לחשוב בחשיבה בוגרת ומקיפה, ולשקול מעשים מסוימים בפרספקטיבה של תוצאות, השלכות או תופעות לוואי צפויות.

 

ככלל מטיפה התנועה לדרישה עצמית לעידון מקסימאלי של האישיות. לשמירת מרחק רגשי ומעשי ממעשים או מחפצים העלולים לגרור למחוזות בלתי רצויים, ולשאיפה להגיע לרמה כזו הנתפשת כ"טפח מעל הקרקע".

ערכים אלו מוקנים בתנועה באמצעות שיירם סוחפים המדברים בעד עצמם, וכן באמצעות תקנונים, מתודות ודיונים. בעניין זה מושם בדרך כלל הדגש על הפן המעשי, מכיוון שחברות התנועה לכל שכבותיה בדעה אחת. והחינוך הבלתי פורמאלי בא לבסס דרכים ואופנים הבאים בחשבון, והמתאימים לאינדוידואל.

כדי להשיג מטרה זו משתדלת התנועה לפרק את המושג הגבוה והכללי למושגים משניים, כדי לתת פרוש מעשי מידי וברור. כך למשל נבנות פעולות העוסקות בנושאי ה"סלנג", הרכילות, היחס למבוגרים, האופנה, יושר הבחינות או עניינים הקשורים לתרבות הרחוב.

 

תנועת המאמינה בגבולות ברורים ותחומים, אך מעודדת את תופעת ה"מלך פרץ גדר". מאמינה בבסיס חזק, עמיד ואיתן – ומעודדת מעוף ויזמה. מאמינה ביסודות עמוקים, שורשיים, מקודשים. ושואפת להגיע לפסגות ערכיות, השגיות ולמצוינות רב תחומית

 

ו. הגשמה ופעילות –

מטרות התנועה

 ·        לקים תנועת נוער על יסודות הי´הדות והחסידות, להעשיר את הנוער בערכים ובמדות טובות, באהבת ישראל, באהבת הארץ, בכבוד האדם ובאמונת צדיקים.

 ·        תנועתנו חותרת להביא את בנות הנעורים למעורבות, לאחריות, למחויבות חברתית, לסובלנות ולמימוש עצמי חברתי ואישי.

 ·        תנועתנו מתיחדת בחינוך הנוער להיות נאמן לתורה ולדרך רבותינו הקדושים המושתתת על עקרונות החסידות,  שמחה, אהבת האדם ללא הבדל בין לבין. מטרתנו לחסן את בנות הנעורים בחוסן רוחני ומוסרי ברוח התורה והחסידות לעמוד מול נסיונות הדור והתקופה כדי שתוכלנה להמשיך את מסורת הדורות .

 ·        בתנועתנו ניתן דגש רב על הכשרת המנהיגות של דור העתיד על ידי פעילות הדרכה והגשמה עצמית.

 ·        מימוש תרבות ערכים של אחוה, אחדות, סובלנות, שמחה, אופטימיות ודבקות באידיאלים נצחי´ים.

 

מהות התנועה

התחשבות ועדכון היעדים בהתאם למשוב, ובהלימה לצורכי החניכים.

1.      אידיאולוגית התנועה, הגדרת יעדי´ה והבחינה המתמדת מתעדכנת ומתרעננת בהתאם לצורכי החניכים, למהות הזמן, התקופה והאקטואלי´ה, בעקר ובהלימה למשוב החניכים ע"י אספות מד"ציות חד שבועיות בהן משקפות המד"ציות את דעת החניכות. דפי משוב המועברים מדי פעם וכן ימי עיון וסמינריונים בהם מתגבשות הדעות, היעדים והמטרות בהתאם לצורכי חניכי התנועה.

2.      בנית חברה על ערכים ועקרונות חברתי´ים. מהות התנועה מבוססת על ערכים של התנדבות ושרות, חינוך לאהבת הארץ ואהבת ישראל. הגיבוש והקבוצות החברתיות היא אך ורק סביב ערכים חברתי´ים, חי´י חברה עשירים המבוססים על יחסי גומלין. הקנית ערך הנתינה ע"י התנדבות מובנית של חניכות בתרומה לקהילה, סיוע למשפחות במצוקה, מתן תמיכה ועזרה לילדים חריגים, מועדוניות. כמו"כ סיוע לקשישים הן בביתם והן בביקורים  בבתי אבות ומוסדות שונים, לצורך הפחת שמחה ומשב רוח מרענן כמו"כ מפגשים עם נפגעי טרור וחולים בבתי חולים או בביתם לסעדם, לשמחם ולעודדם.

 

גם הפרויקטים החברתי´ים מבוססים על העשרת חי´י החברה הפנימי´ים של חניכות התנועה פעילויות וימי חברה המופקים ביצירה משותפת של החניכות עם המד"ציות כשהמטרה היא נתינה, השפעה ותקשורת איכותית הנבנית ונרכשת תוך כדי הפעילות.

חברה דמוקרטית, חנוך וחשיבה ביקורתית המובילה לרענון ושינוי´ים.

 

 

תבחינים מהותי´ים של תנועת הנוער וי´ישומם בפעילות הארגון:

תבחינים מהותי´ים

רציונל

דוגמאות של פעולות ודרכים לישומים

 

1. גיבוש אידיאולוגית התנועה, הגדרת היעדים ובחינתם המתמדת והרציפה, רענון ועדכון של היעדים בהתאם למשוב בסניפים ובמוסדות התנועה.

שמירה על ערכי המורשת בד בבד עם עדכון דרכי הנחלתה. הלימה לצורכי החניכים ולרצונותי´הם.

 

א.       אספות מד"ציות חד שבועיות.

ב.        דפי משוב וניתוח הנתונים.

ג.         ימי עיון למד"צים ומפגשים עם מנהיגי התנועה

ד.        עריכת סמינריונים

 

2. בנית חברה על ערכים ועקרונות חברותי´ים חינוך לסולידריות, אהבת

ישראל. חינוך לערכים של התנדבות, עשי´ה ושרות למען הקהילה, המוצא את ביטויו בהתנדבות מובנית רצופה ושיטתית של  כל החניכים.

 

הצבת העקרונות החברתי´ים כבסיס לתנועה.

א. גיבוש קבוצות חברתיות סביב ערכים חברתי´ים ואנושי´ים לחוות חי´י חברה יפים ועשירים המאפשרים יחסי גומלין והשלמה הדדית.

 ב. התנדבות מובנית רציפה ושיטתית של חניכות התנועה בתרומה לקהילה: משפחות במצוקה, ילדים חריגים, סיוע לקשישים, הפחת רוח שמחה לתשושי נפש וקשי יום ,נפגעי טרור וחולים.

 ג. פיתוח פרויקטים חברתי´ים למען הקהילה ולהעשרת חי´י החברה הפנימי´ים של חניכות התנועה. כגון: "פרויקט מחויבות".

 

3. חינוך לקיום חברה דמוקרטית. חינוך להפעלת חשיבה ביקורתית לשינוי´ים.

 

מתן הזדמנות לנוער להתנסות בגיל צעיר בערכים של דמוקרטי´ה ע"י טיפוח חשיבה עצמאית, פיתוח היכולת להביע דעות לבחור להיבחר ולהשפיע.

 

בחירת מוסדות התנועה פעם בשנה.

מפגשים שבועי´ים בקבוצות התנועה הכוללים דיונים פנימי´ים בנושאים העומדים על הפרק בתחום החברה והחינוך, העימות בין הערכים לבין י´ישומם, אפשור הבעת דעות חופשי, מתן לגיטימצי´ה לדעת הפרט אף אם אינה דעת הרוב וקבלת החלטות משותפות.

התכנסות התנועה כולה לצורך קבלת החלטות הנוגעות לכלל התנועה. הצבעה והחלטה ברוב עם בדרך של משאל להצבעה.

הפעלת פרויקטים של "מלחמת מחנות", שבהם מועמדים ערכים לעימות. החניכים בוחרים בערך שבו הם מעונינים להתמקד  ובוחרים את מנהיג המחנה, את תחומי ההבעה והיצירה שבהם חפצים להתבטא ומביעים את הערך בדרכים אומנותיות, ספרותיות ויצירתיות.

התכנסות מדריכות, רכזות ומנהלות התנועה לדיונים לקבלת החלטות, תוך התחשבות בדעת החניכות וברצונותי´הן.

 

 

4. אחריות ומחויבות חברתית וקהילתית, מניעת אלימות במשפחה, כבוד הורים ומורים.

 

פיתוח תחושת אחריות קהילתית ושי´יכות לקטגוריות חברתיות שונות.

 

דאגה לכל משפחות הקהילה: הפעלת מועדוניות ומשחקיות לילדי הורים עובדים, סיוע לימודי לנוער מתקשה, מתן תמיכה נפשית וחברתית לילדים במצוקות שונות.

עריכת ירידים מידי שנה לילדי הקהילה ולהורי´הם. היריד מאפשר להם בילוי, הנאה וחוויות במחיר שווה לכל נפש.

קיום ימי פעילות, מחנות קיץ וחורף, שבתות עיון וטיולים. ערבי שיח בנוכחות הורים מד"צים וחניכים.

דיונים וסימפוזיונים בהשתתפות: מחנכים, פסיכולוגים ויועצים חינוכי´ים.

הפעלת סניפי התנועה בשכונות מצוקה.

 

5. כבוד הדדי, קבלת השונה, מתן לגיטמצי´ה למיעוטים בחברה. צמצום פערים חינוכי´ים וחברתי´ים, מניעת אלימות בחברה, שיפור פני החברה.

 

הכרה בשונות, פיתוח היכולת למתוח גשרים בין דעות ורצונות שונים, הכלת  הזולת ופיתוח יכולת אמפטית.

 

כינוס חד שנתי שבו מפגישים את כל בנות התנועה ברחבי הארץ מכל שכבות הגיל, הזדמנות להחלפת דעות ולמידה הדדית.

יזום פעילות לקרוב לבבות בקהילה, הפעלת מד"ציות להפעלת קבוצות ממסגרות חברתיות שונות בעלות אופי סוציואוקונומי נמוך. 

 

6. פיתוח ה"אני" והגשמה עצמית. מתן אפשרות שווה לכל פרט בהתאם ליכולתו.

פיתוח מנהיגות.

 

פיתוח אישיות בנוי´ה ותורמת בהתאם לכשרונות האינדוידואלים, ראית ה"אני" כחיובי, הזולת כחיובי והעולם כמאפשר צמיחה.

 

פיתוח היצירתיות וההבעה החופשית במגוון תחומים, עידוד למיצוי כל הכשרונות במהלך פרויקטים שנתי´ים ועונתי´ים. במסגרת פרויקטים אלו מפיקה התנועה ערבי תרבות ומפגשי בילוי פנימי´ים וקהילתי´ים.

הפקת עיתון התנועה המאפשר ביטוי ליצירתיות בתחום ההבעה שבכתב, שמירת קשר עם בוגרי התנועה במסגרת חלופת מכתבים ושיתוף באוירת היצירתיות.

הכשרת המנהיגים למדריכים מקרב הנוער ע"י אסיפות שבועיות, ימי עיון חודשי´ים וסמינריונים דו שנתי´ים.

 

ייחודיות התנועה

·          גישה חיובית לחי´ים, שמחה , אופטימיות.

·          הנוער בדורנו חשוף למצוקות שונות במישורים שונים:

המישור הביטחוני הקשה עלול ליצור מצוקות נפשיות כמו חרדות ועוד.

המצב הכלכלי הקשה אליו נקלעו משפחות רבות עלול ליצור תחושת חסר, לחצים. מלחמת הקיום היומיומית של ההורים אף היא עלולה להזיק לשמחת הנעורים הטבעית ולפגום בתקינות התפתחותם הנפשית, הרגשית והרוחנית של הבנות.

·          תנועתנו דוגלת בחינוך בלתי פורמלי לשמחה בדרך של חוויות חברתיות ורגשיות, המטפחות אופטימיות ותקוה בלב. חיזוק האמונה, הראי´ה החיובית של העולם ומאורעותיו, מציאת ה"טוב" בזמנים קשים כמו בשגרת החיים, בפיגועים ובכל אסון במשפחה. מטרתו להכשיר את בנות הנוער לקראת צאתם אל החי´ים לתרום לחברה מתוך שמחה, חדוות חי´ים ואישיות חיובית ואופטימית.

·          בפעילות השוטפת אנו משלבים חוויות חברתיות, הופעות תרבות ואומנות, יצירה ועשי´ה מתוך שימת דגש על אוירה מזמינה ונעימה: החניכות בארגוננו שמחות וממלאות את המצברים באושר לקראת תפקידן העתידי.

         פעילותנו כוללת: מפגשים חוויתי´ים חד שבועי´ים בשבת אחה"צ, או באחד מימות החול לפי דרישות החניכות בסניף. ימי     

         פעילות בחופשים וחגים, טיולים וימי שדה, מחנה שבת, מחנות חורף, מחנות קיץ, ערבים חברותי´ים ומסיבות.

·          חינוך למצוי´ינות ערכית ואנושית מתוך נקודת מוצא חסידית המחנכת את הפרט לדרישה עצמית, דרישות מוסריות גבוהות מעל ומעבר לסטנדרטים המקובלים.

         בתנועת הנוער  מטפחים את החתירה למצוי´ינות בשלושה מישורים:

 

במישור האישי

·          התחשבות בדעת החניך וברצונו בנוגע לקביעת נושאי השיחה, הדיון, המבצעים והפעילויות. בתהליכים דמוקרטי´ים ע"י דיונים, ערבי שאלות ותשובות, סימפוזיונים, התיעצות עם אנשי רוח מגבשות הקבוצות קריטריונים להתנהגות הפרט. הנורמות הקבוצתיות מתעצבות ברוח השאיפה למצוי´ינות ונוצרת נכונות מצד חברי הקבוצה לעמוד בסטנדרטים הגבוהים.

·          התיחסות לנוער נחשל בתנועה מתוך תחושת הזדהות ואחוה.

 

במישור החברתי

·          דגש על טיפוח מידות של נתינה, אהבה, רגישות לזולת, התחשבות, פרגון וכו´. הדאגה לזולת במקום גבוה בסולם הערכים האישי. אנו מישמים יסודות אלה בעזרת עיתוני קיר הקוראים לחניכות התנועה לשלוח "שיר למעלות" - דפי משוב והערכה על מעשי עזרה והתחשבות של חברותי´הן במסגרת הארגון, הפרסום יוצר מוטיבצ´ה חברתית גבוהה ביותר. במסגרת זו אף הוכתרו "אלופות המעש" חניכות שהצטינו בעשי´ה למען זולתן.

 

במישור הערכי

·          חינוך לאמונה וביטחון, לציות למשמעת, לקיום מצוות התורה מתוך שלמות פנימית ושמחה אמיתית. ציות לחוקי המדינה ושמירה על צביונה. לנוכח פיגועי הטרור והמצב הביטחוני כמו גם בימי ההערכות למלחמת המפרץ "סופת המדבר" הושם דגש בארגון על מתן מענה למצוקות הרגשיות, הנפשיות ולחרדות ע"י ערבי שיח, דינמיקה קבוצתית מחזקת ומשחררת, ישיבות עם יועצים ופסיכולוגים וחיזוק המימד האמוני והביטחוני בקרב הנוער, ואמנם נשמרה אוירת השמחה האופטימית והתקוה בשורות הארגון.

 

 חינוך ליצרנות פיתוח ועידוד כשרונות בכל תחומי היצירה בהתאם לסוגי האינטלגנציות השונות (ע"פ תאורית אינטלגנציות מרובות...)

 

  4. להלן תאור "פרויקט מחויבות", פרויקט דמוקרטי יצרני, שהופעל בארגון בשנה האחרונה. במסגרת הפרויקט בחרו החניכות במד"ציות  להנחות חוגי יצירה והעשרה ע"פ הקריטריונים הנדרשים (דף הבחירות מצורף בזה).

 

תבחינים יחודי´ים של תנועת הנוער וישומם בפעילות הארגון

 

תבחינים מהותי´ים

רציונל

דוגמאות של פעילות ודרכים לישומם

 

גיבוש אידיאולוגי´ה י´יחודית: הקנית עקרונות החסידות והכרת גדולי מעצבי´ה מאז קיום התנועה ועד ימינו  (2004 1734).

 

החדרת מורשת החסידות, הכרה וי´ישום של יסודות החסידות וגיבוש החברה סביבם. רכישת ידע חסידי. הכשרה לקראת חי´ים המושתתים על יסודות אלו.

 

הקמת מרכז למידה בנושא מורשת החסידות המיועד למד"צים ולחניכים.

   2. יצירת תערוכות מתחלפות, חלקן במחנות ובאירועי הקיץ.

  3. ערבי פעילות הכוללים חידונים, משחקי במה ותחרויות שונות. החניכים נערכים בעזרת מבצעי עדוד קריאה של ספרי ביבליוגרפי´ה, יצירת דפי עזר,

 איסוף חומרים בחסות גנזך

קידוש ה´.  (דוג´: אור החסידות

                            הבינגו

                            כתב חידה מל.ז.)

 4. הרצאות וימי פעילות,

צפי´ה בסרטים ובמצגות בנושא.

  5. הפקת סרטים יחודי´ים בתנועה העוסקים במורשת החסידות ובדרך שבאה לידי ביטוי בנסיונות דורנו.

  6. הכרה בתרומת החסידות וארץ ישראל לתקומת עמ"י.

 

גישה חיובית לחי´ים, שמחה אופטימיות, אמונה ובטחון.

 

גישה חיובית כמענה למצוקות דורנו. חיזוק האמונה והתקוה.

 

מפגשים חוויתי´ים. מתן דגש על יצירת אוירה חיובית ושמחה.

יצירה ועשי´ה, עידוד היצרנות מתוך תחושת סיפוק וחדות יצירה.

ימי פעילות בחופשים ובחגים סביב הנושא.

סדנאות יעוציות בהנחיות המד"צים (שהוכשרו לכך) לטיפול בקשי´ים ובמצוקות שונות בכוח האמונה, הביטחון והתקוה.

מתן כוח לחניכים מתמודדים, י´יעוץ פרטני בשעת הצורך ע"י המד"צים שהוכשרו לכך.

 

חינוך למצוי´ינות ערכית ואנושית, נכונות להשקעה ולעמל. טיפוח דרישה עצמית מעבר לסטנדרטים המקובלים במישורים: האישי, החברתי והערכי.

 

ערך המצוי´ינות האישית, החברתית והערכית מתוך נקודת מוצא חסידית הדורשת מהפרט חי´ים

לאור סטנדרטים אנושי´ים גבוהים.

במישור האישי:

שאיפת הפרט להצטי´ינות במידות כגון: אמת, יושר, נאמנות ועוד.

במישור החברתי:

טיפוח הרצון להתנדבות, להתחשבות ולרגישות. עידוד הנתינה לזולת כערך.

במישור הערכי:

ערכים של אמונה ובטחון, ציות והענות לחוקי התורה והחברה.

 

הפעלת החניכים בנושאים ערכי´ים.

דיונים בדילמות ערכיות.

פרויקטים שונים המעודדים

הצטי´ינות למעשה ע"י תחרויות פרסים למצטי´ינים, הוקרת החניכים המשקיעים בדרכים

 

שונות (דוגמאות של מבצעים: ציפית, יותר, חביבין")

מידי שנה נבחר ערך על לשמש כנושא מרכזי לאירועי הקיץ. במהלך תקופת הקיץ מונחל הערך גם בצד הפילוסופי רעיוני וגם בצד המעשי בדרכים שונות ומגוונות.

 

 הקנית כישורי חי´ים, חוסן פנימי ויכולת התמודדות.

 

מתן חוסן רוחני ומוסרי ברוח התורה והחסידות,  הכשרת החניכים לעמוד במצבים לא שגרתי´ים, לא צפוי´ים, יכולת עמידה במצבי לחץ.

 

סדנאות לפיתוח "כישורי חי´ים", מפגשים שבועי´ים ע"י מד"צים שהוכשרו לכך.,

התנסויות במצבים הדורשים כישורי חי´ים שונים, במסגרות חברתיות שונות.

עידוד "חונכות" ליצירת קשר בין חניכים בוגרים לחניכים צעירים למתן הדרכה, לווי ותמיכה לאור כישורי חי´ים שנרכשו.

 

מרכז הדרכה

לתנועה מרכז הדרכה ארצי, ובו חומרים, תוכניות, פעולות למדריכות.

מפעולותיו:

מרכז ההדרכה מכין השתלמויות למרכזות, מדריכות צעירות, וקורסים להכשרת מדריכות ומרכזות.

מרכז ההדרכה מכין תוכנית עבודה שנתית.

מרכז ההדרכה מכין חומרים, תוכניות ופעילויות למדריכות בכל הנושאים, עפ"י התוכנית השנתית.

מרכז ההדרכה מוציא לאור את העיתון החודשי "בעונג", המופץ לכל הסניפים.

המרכז מכשיר את מרכזות הסניפים בכל הארץ ומקיים השתלמויות בקורסים השונים לקיטנות ולמפעלי הקיץ.

 

 


בניה עיצוב ואכסון: Blacknet