מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


תנועת הנוער הדתי העובד והלומד

רחוב צ´לנוב 18 תל אביב

מיקוד :61013

טלפון: 6390248-03

פקס:6390249
 

כרטיס ביקור :

לתנועה כ-65 סניפים ברחבי הארץ בעיקר בערי פיתוח ובשכונות מצוקה .

היסטוריה ומבנה :

הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד הוקמה בתחילת שנות החמישים , בשל הצורך לטפח ולטפל בנוער דצי עובד ובעיותיו המיוחדות .

ב-1952 התקיימה הוועידה הראשונה ובמרוצת השנים התנועה הפכה להסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד הודות לקידום נושא ההשכלה המקצועית .

התנועה מחולקת לשתי חטיבות החטיבה המקצועית והחטיבה החינוכית , זו האחרונה מורכבת מהתנועה החינוכית ומחטיבת הישיבות והמוסדות המקצועיים דתיים .

לתנועה זיקה פוליטית להסתדרות הפועל המזרחי .

תכנים ומסרים :

סיסמת התנועה – "תורה ועבודה "

התנועה מחנכת לנאמנות לתורת ישראל , עם ישראל וארץ ישראל תוך הגשמה עצמית וראיית טובת הכלל .

העמקת החינוך הדתי והערכי והגברת החינוך החלוצי תנותי הינם מאבני היסוד של התנועה .

הגשמה ופעילות :

התנועה רואה כדרך להגשמה יציאה לגרעיני נח"ל ושרות לאומי .

כל שנה יוצאים כשניים שלושה גרעינים למסגרות חינוכיות במשקי הקיבוץ הדתי , מפעליה החינוכיים של התנועה הם במסגרות סניפים , ישיבות מקצועיות , ומוסדות חינוך מקצועיים , דתיים בסמינריונים , שבתות עיון , ומחנות קיץ .

התנועה פעילה גם בפרויקט נוער מנותק – טיפול בנוער , אשר לא סיים בית ספרי יסודי עד לגיוסו לצה"ל .

התנועה מקיימת פרויקט מנהיגות צעירה לעיירות פיתוח .

 

 בניה עיצוב ואכסון: Blacknet