מתן מועצת תנועות הנוער בישראלתקנת תנועות הנוער
מודל חלוקה בשלטון המקומי
ארנונה בסניפי תנועות הנוער
תקנת אירגוני הנוער 2013
תקנת שנת שירות
סיוע ותמיכה בהפעלת ´קבוצות מחנכים´
פטור מרישוי עסק לקייטנות עבור תנועות הנוער

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet