מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

תחום נוער וקהילה

 

יט´ באדר ב´, 26.3.2008

 

לכבוד:

רותם יואלי, יו"ר "מועצת תנועות הנוער"

נפתלי דרעי, מזכ"ל "מועצת תנועות הנוער"

מזכ"לי תנועות הנוער, חברי הנהלת "מועצת תנועות הנוער"

 

חברי היקרים,

 

התבשרנו אמש כי ביום העצמאות ה בא עלינו לטובה, ה-60 למדינת ישראל, יוענק פרס ישראל על מפעל חיים בגין תרומה לחברה ולמדינה ל "מועצת תנועות הנוער" כנציגת תנועות הנוער.

פרס ישראל מהוות אות לתרומתן של תנועות הנוער למדינת ישראל לאורך השנים ולפריחתן המחודשת בשנים האחרונות.

 

פעולתן של תנועות הנוער ניכרת בחברה הישראלית על כל רבדיה:

התנועות, מכל מגזרי החברה הישראלית, פועלות הן בטיפוח ציבור החניכים והמדריכים שיהוו את מנהיגי החינוך והמדינה בשנים הבאות, הן בשילוב חניכים בעלי צרכים מיוחדים והן בקרב אוכלוסיות שלא שפר עליהן גורלן כפליטי דרפור.

 

מעבר לפעילות המסורתית בסניפי/שבטי/קיני/מעוזי התנועות מורגשת הפעילות התנועתית הקהילתית הבאה לביטוי בשילוב במערכת החינוך הבלתי פורמלית ברשויות המקומיות ובמעורבות הולכת וגוברת בפעילות בבתי הספר תוך שילוב ושיתוף פעולה עם הצוותים החינוכיים בבתי הספר.

 

אופק חדש סומן על ידכם להגשמה של בוגרי תנועות הנוער אם כמתנדבי שנת שירות ואם בתנועות הבוגרים שאנשיהם ממשיכים לפעול בשדה החינוך והחברה גם לאחר השירות הצבאי, תוך הפניית תשומת הלב לשליחות בקהילה באזורי פריפריה גאוגרפית וחברתית ולחידוש ההתישבות.

 

השכלתם לגייס צוות רכזים- צעירים ,מוכשרים וחדורי שליחות הפועלים בתחומי המפעלים, ההדרכה, קליטת העליה, הבטיחות ועוד.

 

מזכ"לים שסיימו תפקידם ועברו למשימות אחרות השכילו להשתלב בעמדות מפתח בחברה הישראלית.

  

מנהיגותכם בשדה החברה והחינוך, כל אחד לפי השקפת עולמו, תוך הפעלת ילדים , נוער וצעירים, בשיטת חינוך ייחודית של "נוער מחנך נוער" היא בטוי לחזון, להתמדה, לאורך רוח בהובלת תהליכים חינוכיים/חברתיים ארוכי טווח, ללא ליאות ותוך התמקצעות מתמדת ושאיפה לחברה וחינוך איכותיים במדינת ישראל.

 

הענקת פרס לתנועות הנוער,בשנת ה-60 למדינה, היא הזדמנות לומר לכם ידידי היקרים כי פירות עשייתכם היומ-יומית הופכים לנגד עיננו לנחלת החברה הישראלית כולה.

                                                                                המשך עבודה פוריה וימים טובים

 

                                   אירית ברוק
                                             מנהלת המחלקה לתנועות נוער  ומתנדבי שש

 

 

העתקים: נח שלו, מנהל מינהל חברה ונוער

              יוסי לוי, מנהל תחום נוער וקהילה

 

 


אתר תנועות הנוער במשרד החינוך

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet