מתן מועצת תנועות הנוער בישראלקורס הכשרת דירקטורים ומנהלי עמותות
קורס למנהלי רכש ומו"מ
קורס קבלת החלטות בסביבה קהילתית
קורס מלווי קבוצות לגרמניה

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet