מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


תנועת "המחנות העולים "
היסמין 1 סמינר רמת אפעל
טלפון:035350157
פקס : 03-5350159
                                   www.hamahanot-haolim.org.il
 
המחנות העולים קמה בשנת 1926 בתל אביב והייתה לתנועת הנוער הלומד הראשונה אשר קמה בארץ ישראל. מייסדי התנועה היו מספר נערים ונערות, אשר חשו בריקנות חיי העיר, וחיפשו אחר דרך חדשה לעשייה חברתית, לחלוציות ולהגשמת את ערכי הציונות בארץ ישראל. אותה חבורה אשר יצאה לעבוד ולחנך את הנוער ברחבי הארץ, הפכה אט אט לתנועת נוער שבמהלך השנים יישבה, הקימה, וחידשה 41 קיבוצים בישראל.
כיום, לאחר 80 שנה, פועלת תנועת הנוער המחנות העולים ב – 50 סניפים מהקריות בצפון ועד אילת בדרום, בקרב 7000 חניכים מהעיר ומהקיבוץ. רוח ההגשמה והחלוציות ממשיכה לאפיין את התנועה גם היום, תוך התאמתה לצורכי השעה בחברה הישראלית. מטרות התנועה הן: 1. לחנך להגשמה חלוצית, תוך הקמת מסגרות שיתופיות-משימתיות שונות. 2. לפעול למען צמצום פערים ובנייתה של חברה שוויונית יותר בישראל.

המחנות העולים היא ביסודה "תנועה של חניכים", המאמינה כי על החניכים לקבל על עצמם את האחריות להוביל ולעצב את עקרונות התנועה ומימושם. התנועה מקיימת מוסדות חניכים קבועים, אשר בהם מתקבלות ההחלטות המרכזיות על דרכה החברתית-פוליטית.

בפעילות התנועתית לוקחים חלק חניכים מכיתות ד - י"ב, החל מפעולות בסניפי התנועה במהלך השבוע, דרך סמינרים אזוריים וארציים, טיולים, מחנות, ופרויקטים קהילתיים. במהלך השנים עוסקים חניכי התנועה בתכנים, המתבססים על חמישה עקרונות המנחים את תפיסת העולם התנועתית: ציונות, חלוציות, הומניזם, סוציאליזם, ודמוקרטיה. בסיום כיתה י"ב בוחרים רבים מחניכי התנועה לדחות את גיוסם הצבאי ולצאת עם קבוצתם לשנת הדרכה במסגרת התנועה. בסיומה של שנה זו ממשיכים החניכים לשירותם צבאי, המהווה חלק ממסלול הגשמה והצטרפות למסגרות חיים שיתופיות - משימתיות כבוגרים.
היסטוריה:
ב-1926 קבוצת תלמידים מבית הספר "גימנסיה הרצליה" בתל אביב ייסדה תנועת נוער בשם "תנועת החוגים". קבוצה זו, שלימים נקראה "החוג הזקן", הקימה בתחילת דרכה סניפים בירושלים, בתל אביב ובחיפה. ב - 1928, יצאו 17 בוגרי "תנועת החוגים" להקים קבוצת עבודה בחדרה.
בשנת 1930 התאחדה "תנועת החוגים" עם "לגיון הצופים" מירושלים ועם קהילות הצופים מפתח תקווה ומחיפה.
שנה מאוחר יותר, הצטרפה "קבוצת החוגים" מחדרה ל "קיבוץ המאוחד". באפריל 1931 נקבע שם התנועה המלווה אותה עד היום "המחנות העולים". פירוש השם: המחנה (סניף התנועה) כמקום ארעי, ממנו עולים להגשמה. שם זה, מציין את החשיבות שראו בתנועה להגשמת החלוציות וההתיישבות בארץ ישראל.
בשנת 1945, על רקע פילוג במפא"י, התרחש תהליך דומה בתנועה - קריאה מצד מפא"י לאיחוד בין "המחנות העולים" לבין תנועת "גורדוניה" לא צלחה - בהצבעה במרכז התנועה נדחה האיחוד. בעקבות כך פרש פלג מהתנועה והקים ביחד עם גורדוניה את "התנועה המאוחדת".
בשנת 1954 התאחדה "המחנות העולים" עם תנועת "הצופים החלוציים".
באוקטובר 1956 תוך שיתוף פעולה עם תנועת "דרור" העולמית, שונה שם התנועה ל: "דרור המחנות העולים".
ב1980 כש"הקיבוץ המאוחד" התאחד עם "איחוד הקבוצות והקיבוצים" והוקמה התנועה הקיבוצית המאוחדת - התק"מ, חזרה תנועת הנוער לשמה המקורי - "המחנות העולים".
לאחר "ועידת יגור" ב 1991 שעסקה בחינוך הקיבוצי החלה המחנות העולים לעבוד גם בקיבוצים.

תמונות ממפעלים ואירועים

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet