מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


תנועת השומר הצעיר

רחוב בצלאל יפה 7 , תל אביב 65204

טלפון : 03-5255666

פקס : 03-5255667

www.hashomer-hatzair.org


חזון התנועה-

התנועה תהיה גורם מוביל, מעצב ומשפיע בחברה, הפועלת בקרב מירב בני הנוער ומחנכת לערכיה (ציונות, סוציאליזם ואחוות עמים).

 

סיפור הקמתה של התנועה-

תנועת השומר הצעיר שהיתה לתנועת הנוער היהודית הראשונה, נוסדה בגליציה של 1913, כאיחוד של שתי תנועות- "השומר" (אגודות צופיות)  ו"צעירי ציון" (אגודות סטודנטים).

שני אבני יסוד היו בבסיס הרוחני והתרבותי של התנועה: המוטיב העיברי- יהדותי ותרבות הנוער. הם גיבשו השקפה יהודית מוסרית, וראו בתפקידו הייחודי של הנוער בחברה "כסיכויי הניצחי של האנושות".

תנועת השומר הצעיר, מאז ומתמיד התבססה על מספר עקרונות:

-     תנועה חינוכית – אמונה כי בחינוך גלומים כוחות לשינוי החברה ולתיקון האדם.

-     נוער מחנך נוער- מגלם את עיקרון המנהיגות וההדרכה.

-      הקבוצה השומרית- מיוסדת על דוגמא אישית, קישרי רעות ושותפות. עיקרון זה היווה את הציר המרכזי.

-     הקן-  המרכז החברתי, תרבותי וחחינוכי אשר שאף להיות חברת נעורים עצאית ויוצרת.

-     תיקון עולם- שאיפה להיות גורם מעצב ומשפיעה בחברה.

  

מטרות חינוכיות-

1.      חיזוק הזהות והשייכות במימדים השונים – תקשורת, טכס וסמל, אירועים ומועדים

2.      גיוס משאבים לצורך שימור ופיתוח הקינים ופרויקטים ייחודיים בהתאם לשכבות הגיל.

3.      מבנה ארגוני-חינוכי המאפשר ניהול עצמי בקן, באזור תוך איגום משאבים עם השותפים (ברשויות, הורים, מגזר שלישי).

4.      בניית תשתית המאפשרת המשך הקמה ופיתוח לתנועת הבוגרים הפועלת בזיקה  מוגדרת לתנועת הנוער.

5.      גיוס ומתן מענה עד אחרון החניכים בקהילה השומרית בהתאמה לצרכים בקן הקיבוצי, העירוני והקהילתי.

 

 פירוט המחלקות-

מחלקת הדרכה: עיצוב והובלת סדר היום החינוכי של התנועה, פיתוח כלי ההדרכה והליווי והרחבתו של מרכז ההדרכה התנועתי.  

מחלקת קהילה וקליטה: יצירת מודליים יחודיים לעבודה עם נוער עולה ונוער במצוקה, במטרה לפתח ולהעצים את הנוער באוכלוסיות מסוג זה.

קן קיבוצי:  הגוף המקצועי המלווה ומנחה את פעילות התנועה עם הנוער הקיבוצי, במטרה לעזור לנוער זה להתמודד עם התפרקות הקיבוצים ומסגרות החיים בהם הם גדלו.

מחלקת צופיות: פיתוח והטמעה של כלים צופיים- חינוכיים בתנועה כגון טיולים, בנייה צופית, לימוד נופה של מדינת ישראל וכו´.
 

 תכניות ייחודיות-

התכנית הייחודית של התנועה הינה פועל יוצא של הרצון להשפיע בחברה הישראלית, בתחומים השונים:

התחום התרבותי- חברותא: הפקת מופעים והצגות אשר תוכנן שאוב מתוך עולם התוכן היהודי כגון סיפורים תנכיים והגות יהודית.  

התחום היהודי ערבי- פרוייקט גשר לקשר: פרוייקט משותף לנוער יהודי מתנועת השומר הצעיר ונוער ערבי חברי תנועת נוער ערבית במטרה ליצור שותפות,קירבה  ועשייה חברתית יחדיו.

התחום הדתי חילוני- פרוייקט עם בני עקיבא: מפגשים ערכיים חינוכיים במטרה לגבש זהות יהודית ולהתמווד עם השסע בחברה. המפגש יהווה את התשתית הרוחנית לרעיון היהודי.

התחום החינוכי- הקן הרב תחומי: הרחבת מסגרת הפעילות של הקן, במטרה לפעול עם מגוון בני נוער, במגוון התחומים.

תחום אומנותי- מרכז אומנות ייחודי: הקמת מרכז אומנויות בחולון. קבוצות העוברות מפגשים חינוכיים בתחומי אומנות שונים, במטרה ליצור שדה חינוכי חדש המשפיע על הסביבה. 

 

 

דברות השומר-

1.      השומר הוא איש אמת ועומד על משמרה

2.      השומר הוא חלוץ השחרור הלאומי של עמו ומולדתו ונאמן לערכי תנועת הפועלים החלוצית והלוחמת.

3.      השומר הוא איש עבודה ומגשים בקיבוץ השומרי.

4.      השומר לוחם לשיווין שלום ואחוות עמים.

5.      השומא הוא אח נאמן לחברה השומרית וסר למשמעת מדריכיה.

6.      השומר פעיל בחברה ומקיים יחסי רעות ושיתוף עם חבריו.

7.      השומר חובב טבע, לומד להכירו ומושרש בנוף מולדתו .

8.      השומר אמיץ, עצמאי ומלא חדוות נעורים.

9.      השומר מחשל את אופיו וחותר לשלמות רוחנית וגופנית.

10.  השומר יש וטהור בהליכותיו, יוצר ומגשים סגנון חיים חלוצי.

 

 

 

 בניה עיצוב ואכסון: Blacknet