מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


השדולה לתנועות הנוער בכנסת בראשות
 
 
תנועות הנוער בישראל, כחלק מהחינוך הבלתי פורמלי, מהוות עמוד שידרה חינוכי וערכי למאות אלפי בני נוער מראשית הציונות ועד היום.
תנועות הנוער מחנכות את הנוער הישראלי לאחווה, לרעות, לכבוד הדדי, לעזרה לזולת ולאהבת המולדת והארץ.

השדולה לקידום תנועות הנוער והחינוך הבלתי פורמלי בישראל תפעל לחיזוק תנועות הנוער והחינוך הבלתי פורמלי ולהבטחת מקומם כמרכיב מרכזי ומשמעותי בחיי הנוער הישראלי.
 
 
 
 


בניה עיצוב ואכסון: Blacknet