מתן מועצת תנועות הנוער בישראל



פרס ישראל תשס"ח
כתב עט "במחנה נח"ל "
יום הולדת לנשיא המדינה

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet