מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


רותם יואלירותם יואלי יו"ר מועצת תנועות הנוער בישראל
 
ניסים שלם  יו"ר תנועת הנוער הלאומי בית"ר ומ"מ מקום יו"ר מת"ן 
 
גל בן שימול גל בן שימול מזכ"ל תנועת הצופים
 
פסח האוספטר יו"ר תנועת הנוער העובד והלומד 
 
דני הירשברגדני הירשברג מזכ"ל תנועת בני עקיבא
 
אילן גזית
 מזכ"ל תנועת "המחנות העולים " 
 
איתי זידנברג מזכ"ל תנועת השומר הצעיר 
 
אלעד כהן
מזכ"ל תנועת המכבי הצעיר 
 
רון זלדמן מזכ"ל תנועת האיחוד החקלאי 
יוסי ורדי
 יוסי ורדי מזכ"ל תנועת אריאל 
מאשה ברוז´יקובסקי
  מזכ"לית היכלי ענ"ג 
 
אמיר עלי  מזכ"ל תנועת הנוער הדרוזי 
נעאמן שחאדה
  מזכ"ל תנועת הצופים הערבים והדרוזים 


בניה עיצוב ואכסון: Blacknet