מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


ועדת הדרכה

מבנה :

בועדת הדרכה חברים רכזי הדרכה ארצים מכל אחת מהתנועות החברות במת"ן.

מידי שנה מתמנה  יו"ר  הועדה מקרב החברים
 
ממת"ן שותפה ,רכזת הפרויקטים.

הועדה נפגשת אחת לחודש לישיבות שותפות ועל פי התוכנית השנתית למפגשים וימי עיון נוספים.

 

מטרה :

מספר מטרות מנחות את העשיה של ועדת ההדרכה

1.מפגש ערכי חינוכי ורעיוני למובילי  תחום ההדרכה בתנועות  .לצורך הפריה וליבון הדדי .

2.לימוד משותף   של נושאי תוכן מגוונים  המאפשרים שיח מפרה  המכבד את השונה ומדגיש את המשותף.

3.יצירת ימי תוכן  משותפים  לאוכלוסיות מגוונות מקרב התנועות (הנהגות,שכבות בוגרות וכו )

4.חשיפה לרעיונות ואירגונים המשיקים לעשית תנועות הנוער לצורך בחינת שילובם בתנועה.

 

דרכי פעולה :

ועדת הדרכה  נפגשת אחת לחודש ללימוד ממקורות ידע מגוונים(חיצוניים ופנימיים)נושאים הקשורים

בעשיה חינוכית מול ילדים ונוער.

חברי הועדה ממשיכים  עם התובנות  מן הלימוד לתנועתם ,תוך התאתה  לסדר היום התנועתי.

הועדה מארגנת ימי עיון  בנושאי חינוך ,הדרכה ומתודיקה,לצוותי הדרכה בכלל התנועות .

הועדה מארגנת ימי  עיון  להנהגות תנועות הנוער .

שיתופי פעולה  ויוזמות בין תנועתיות


מגילת העצמאות

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet