מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


 

תנועת הצופים העבריים בישראל
לוחמי גליפולי 49 ת"א מיקוד 67068

טלפון : 03-6303660 

פקס : 03-6390249 
www.zofim.org.il
לתנועת הצופים למעלה מ- 55,000 חניכים הפעילים בכ- 160 שבטי צופים הפזורים בכל רחבי הארץ, מקריית שמונה בצפון ועד אילת בדרום.
כשליש משבטי הצופים ממוקמים באזורי פיתוח ובשכונות מצוקה ופועלים לעידוד מנהיגות מקומית ולהגברת האינטגרציה בקרב הנוער במדינה.
התנועה מחולקת לשמונה מחוזות הקרויים "הנהגות" וכוללת גם שבטים של צופי ים, "עדת הצופים" - הצופים הדתיים, ושבטים בהם פועלים ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

 

יעוד התנועה

"תנועת הצופים העבריים בישראל" היא תנועת נוער ציונית, ממלכתית, שייעודה הוא להקים ולפתח, מסגרות חינוכיות-ערכיות, בהם יפעלו ילדים ובני נוער בכל רחבי הארץ במגוון פעילויות חברתיות חווייתיות המהוות עבורם מקור לפיתוח אישי, לבילוי ולהנאה.

התנועה תתנהל באופן מקצועי על ידי מערכת משולבת של מתנדבים ואנשי מקצוע על בסיס מחויבות לתפיסת העולם הצופית ולמידות הצופה.

העשייה החינוכית בתנועת הצופים תמוקד על ערכי חברות ורעות, על "נתינה" ומעורבות חברתית, טיפוח חיים קבוצתיים דמוקרטיים תוך דגש על יוזמה אישית, מנהיגות ומצוינות, הכרת הטבע, אהבת הארץ ושמירה על איכות הסביבה.

התנועה תעודד את חניכיה לעצב זהות יהודית-ישראלית משמעותית המשלבת בין המורשת הרבגונית של העם היהודי על מגזריו השונים, לבין התרבות וההוויה הישראלית המתגבשת במדינת ישראל.

תנועת הצופים תעודד את בוגריה לקחת חלק בפעילות תורמת לקהילה במסגרת שנת שירות-לפני הגיוס לצבא, להתגייס לשירות ביחידות ובתפקידים המביאים לידי מיצוי מרבי את כשרונותיהם ויכולתם לתרום לצה"ל ולפעול, אחרי השחרור מהצבא, באורח מאורגן, כגורם מרכזי ומשמעותי בעיצוב דמותה האיכותית של החברה בישראל.

התנועה היא חלק מתנועת הצופים העולמית ופועלת עם הסתדרויות הצופים האחרות במסגרת "התאחדות הצופים והצופות בישראל".

הסטוריה ומבנה

הסתדרות הצופים העברים בישראל נוסדה ב- 1919 בתל אביב ובחיפה כתנועת הנוער העברית הראשונה שקמה בארץ ישראל.

תנועת הצופים הינה תנועה ממלכתית, בלתי מפלגתית, המחנכת לערכים החברתיים והלאומיים אשר באים לידי ביטוי בחוקי החינוך של המדינה הן בזרם הכללי והן בזרם הדתי.

תנועת הצופים הינה התנועה היחידה אשר פעילותה מוגנת ע"י חוק מדינה - "פקודת הצופים" (נוסח חדש) תשל"ח - 1978 . ייחוד נוסף של התנועה טמון בעובדה שהיא התנועה הבלתי מפלגתית היחידה בקרב תנועות הנוער הקיימות בישראל, ולכן אינה נתמכת ע"י מפלגה כלשהי.

בתנועת הצופים שמונה מחוזות - "הנהגות" - הפזורים בכל רחבי הארץ. כל הנהגה אחראית על השבטים שבתחומה. אחריות זו הינה חינוכית, מנהלתית ובטיחותית.

השבטים פועלים במתכונת של פעילות דו שבועית בימים ובשעות קבועים (בדרך כלל ימי ג´, שישי ומוצ"ש). התנועה מפעילה מערכי הדרכה בתחומים שונים המוכרים ע"י משרד החינוך. אופי הפעילות הקבוע הוא של פעולות צופיות העוסקות במורשת הצופית ופעולות שירות למען הקהילה, פעילות המבטאת הלכה למעשה את ערך ההתנדבות כערך מרכזי בחינוך הצופי. ביטוי מאוחר יותר של חינוך זה יהיה בשירות משמעותי בצבא וברוח התנדבות כאזרח בחברה.

בנוסף לפעילות השגרתית בשבט מתקיימות פעילויות נוספות כגון: יום צופה, טיולים בחיק הטבע, פעילות תרבותית וכיו"ב.

במסגרת הפעילות התנועתית הכוללת מתקיימים מפעלים ארציים: טיולי חנוכה, מחנות קיץ וקורסים תנועתיים.
 

לתנועה מגזרי פעילות ייחודיים הכוללים את:

א. "דרך המשך" - מסלול המשך (לאחר שמינית) לבוגרי תנועת הצופים.


מרבית אפיקי "דרך המשך" הנם במסגרת שנת שירות התנדבותית ומחייבים דחיית השירות הצבאי בשנה. במסלול זה עובר בוגר התנועה תהליך של למידה והתנסות אישית בחייו הבוגרים של החניך. חלק במימוש התנסות זו היא העשייה והתרומה האישית בשנת השירות ובמסגרות קבוצתיות אחרות. תנועת הצופים רואה במעורבות החברתית הפעילה והמקדמת את אחד מיעדיה החינוכיים המרכזיים, ומתוך כך מעודדת את חניכיה לקחת חלק בעשייה חברתית לאומית תוך כדי חברות בתנועה עד שמינית ובהמשך דרכם כבוגרים.

אפיקי ההגשמה ב"דרך המשך" הוגדרו בשלושה תחומים:

1. קהילה וחברה - פעילות באזורי עדיפות לאומית: הקמת שבט צופים בישוב, פיתוח מנהיגות מקומית, ליווי וחונכות אישית של ילדי הישוב, פעילות שוטפת עם הנוער המקומי ומשימות חברתיות בקהילה, כגון קליטת עליה.

2. חינוך והדרכה בתנועה - מעורבות פעילה בהדרכה וריכוז שבטי הצופים בתנועה.

3. התיישבות - שירות צבאי במסגרת גרעין נח"ל או שנת שירות בקיבוץ צעיר.

ב. צופי ים - צופים המתמחים בפעילות ימית ומתן הכשרה למנהיגות צעירה בתחום הימי.


כיום פועלים חמישה שבטים ימיים הפזורים לאורך חופי הארץ. במסגרת פעילות זו משתתפים כ- 1000 חניכים וחניכות בגילאי 81-21. תכנית העבודה הימית מחולקת לדרגות המשלבות פעילויות חינוכיות תנועתיות, כנהוג בתנועה וזאת במסגרת פעילויות ההנהגה המקומית אליה משתייך השבט הימי. יוצא אפוא, שבפעילות הימית עובר החניך בנוסף לפעילות החינוכית - תנועתית גם את השלבים המקצועיים המקנים ערכים חינוכיים רבים כשלעצמם.

צופי הים מקיימים מדי שנה אירועים ארציים הכוללים:
מחנה ימי ארצי במסגרת פנימייה לתקופה של 21 יום, הפלגות ארוכות טווח בחופי הארץ ולחו"ל (מצרים, איי יוון ותורכיה), קורסי שייט למש"ט אשר בסיומם החניכים עומדים בבחינות ומקבלים תעודה ממשרד התחבורה.
כמו כן, פעילות צופי ים משלבת גם פעילויות ספורט ים בכלי שייט כגלשני רוח וסירות ספורט. קשר הדוק מתקיים עם חייל הים ורבים מבוגרי צופי ים משתלבים בפעילות המגוונות של החייל.

ג. עדת הצופים - שבטי הצופים שחניכיהם תלמידי מערכת החינוך הממלכתית - דתית בישראל.


עדת הצופים הינה חלק בלתי נפרד מתנועת הצופים, אך נקודת המוצא הבסיסית שלה היא המצוות וההלכה היהודית. כל עקרונות התנועה וההוויה הצופית נשענים על בסיס זה ויתאימו אליו בחזקת "וחי בהם" במטרה להשתלב ולא להתבדל. עדת הצופים מאפשרת לחניכיה שמירת מסורת יחד עם גישה פלורליסטית, סובלנית מתוך דיאלוג מתמיד עם כלל שבטי הצופים.

ד. פרויקטים מיוחדים - במסגרת מעורבותה ותרומתה של תנועת הצופים לחברה הישראלית

ולקהילה בתוכה פועלים השבטים, מופעלים מספר פרויקטים כגון:

1. פרויקט שילוב עולים חדשים מהעדה האתיופית ועולי חבר העמים בפעילות התנועתית - בימים אלו מסתיימת הכנתו של פרויקט הכשרת מדריכים מבני העדה האתיופית ועולי חבר העמים להדרכה בקרב ילדי ונערי העדה.

2. פרויקט שילוב ילדי חינוך מיוחד - הנהגות צופי ירושלים, תל אביב וחיפה לקחו על עצמן לשלב חניכים מהחינוך המיוחד בפעילות הצופית השוטפת בהתאם לצרכים המיוחדים. חניכים אלו אף הצטרפו למחנה הקיץ ההנהגתי למשך מספר ימים וההצלחה הייתה גדולה.

3. פעולות שירות מתמשכות - שבטים רבים בכל רחבי הארץ לוקחים על עצמם פעולות שירות מתמשכות בקרב מוסדות או ארגונים הנזקקים לסיוע בני נוער.

4. אירועים בסימן שירות משמעותי בצה"ל - מפעלים כגון טיולי חנוכה וקורס ראשג"דים נעשים בסימן שירות משמעותי בצה"ל תוך חיזוק ערכי ההתנדבות וכוללים מפגשים עם מפקדים וחיילים, צפייה בתרגילים וכיו"ב. פרויקט זה נעשה בשיתוף פעולה עם הצבא ועם אגף הנוער והנח"ל - משרד הביטחון.
בימים אלה הוחל בהפעלת פרויקט חדש "מסלול קצונה חברתית" שמטרתו לאפשר לבוגרי תנועת הצופים שילוב בין מסלול צבאי קרבי, יחד עם יציאה לשנת שרות - במטרה לרכז שבט צופים, במהלך השרות הצבאי ובסיומה יציאה לקורס קצינים.

5. שנת שירות בקהילה - שנת שירות לעיירות פיתוח ושכונות. מדובר בנערים ונערות הדוחים את שירותם הצבאי בשנה ומקדישים שנה זו לפעילות קהילתית וחברתית בישוב ולפיתוח מנהיגות מקומית. חברי הגרעין מתגוררים בישוב, משתלבים בחיי הקהילה ומבצעים משימות שונות בהתאם לצרכים במקום (מועדוניות, פעילות במתנ"סים, פעילות רווחת קשישים וכיו"ב). כמו כן מפעילים חברי הגרעין שבט צופים בישוב.

ה. פעילות תנועתית בחו"ל


תנועת הצופים פועלת מעבר לים בקרב ילדי ישראלים השוהים שהות ממושכת בחו"ל.
מאז 1977 פועלים בארה"ב שבטי צופים המיועדים לילדי ישראלים. שבטים אלה מאוגדים במסגרת הנהגה הנקראת "צבר" ומהווה למעשה חלק אינטגראלי של תנועת הצופים בישראל. בשנים אחרונות אנו עדים להתפתחות משמעותית בפעילות "צבר" כפי שיפורט בהמשך.

ייחודיות הפעילות -
1. אוכלוסיית יעד מוגדרת (ילדי ישראלים השוהים בצפון אמריקה בגילאי 91-01) .
2. שימוש בשפה העברית בלבד.
3. זהות ישראלית אותנטית (תכני תנועת הצופים, מדי תנועת הצופים, שימוש בסמלים, טקסים וכיו"ב - הכל בגוון ישראלי).
4. מסלול הגשמה לבוגרי התנועה - חזרה לישראל וגיוס לצה"ל.

מטרות הפעילות -
לשמש מסגרת חינוכית לבני ישראלים לשם חיזוק הזהות הישראלית - יהודית, שמירת קשר עם התרבות הישראלית - ציונות ומדינת ישראל, ומתן כלים לחניכי השכבה הבוגרת להתמודדות עם שאלת חזרתם ארצה.

גרעין עלייה -
בשש השנים האחרונות מאפשרת תנועת הצופים מסגרת תומכת, מכינה ומלווה, לבוגרי השבטים בני ה- 81, המעוניים לחזור ארצה ולהתגייס לצה"ל. אלו מבין הבוגרים המחליטים לעלות לארץ מלווים באופן אישי בדרכם. עם הגעתם ארצה הם חוברים לקיבוץ (שהוכן לקראת הגעתם) ועוברים פעילות חינוכית של ארבעה חודשים. בסיום תקופה זו הם מתגייסים לצה"ל, כל אחד על פי בחירתו והתאמתו. בשש השנים האחרונות השתתפו בפרויקט זה למעלה 120-מ איש. ארבעה הגרעינים הראשונים סיימו כבר שירותם הצבאים ורבים מחבריהם נשארו בארץ.

ו. חברות בהתאחדות הצופים והצופות

הסתדרות הצופים העברים חברה בהתאחדות הצופים והצופות בישראל אשר מאגדת בתוכה שישה ארגוני צופים -
תנועת הצופים העברים בישראל
הסתדרות צופי בתיה"ס הערבים
הסתדרות הצופים הדרוזים
הסתדרות הצופים הקתוליים
הסתדרות הצופים האורתודוכסים
הסתדרות הצופים הערבים בישראל (מוסלמים)

שותפות זו מבטאת את פעילותנו במגוון רחב של אוכלוסיות המייצגות את כלל החברה ישראלית.

תנועת הצופים העברים, באמצעות חברותה בהתאחדות הצופים והצופות בישראל, חברה בארגוני הצופים והצופות העולמיים ומחויבת לעקרונותיהם

למידע נוסף בקרו באתר תנועת הצופים: "צופים ברשת" www.zofim.org.il

 בניה עיצוב ואכסון: Blacknet