מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


 

מועצת תנועות הנוער בישראל (מת"ן )

רחוב היסמין 1רמת אפעל 52960 , טל.03-5354777 פקס .03-7369101 .
כרטיס ביקור :
מועצת תנועות הנוער בישראל , אשר נוסדה ב-1974 ונרשמה כעמותה ב-1982 , הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל .
המועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות על כל גווני הקשת הפוליטית , העוסקים בבעיות אקטואליות בנושאי חינוך , מעורבות הנוער בתהליכים חברתיים ובפעילות ציבורית , וכן בבעיות השעה של החברה הישראלית .
כל זאת מתוך זיקה לתנועה הציונית ולמגילת העצמאות .
כמו כן מהווה המועצה גוף מתאם בין התנועות השונות בנושא טיולים ארציים , מחנות קיץ , בטיחות , בריאות וביטחון , ומפעילה מחנה נוער בעוספיא .
למועצה קשרים עם מועצות ארגוני נוער מקבילים ומקיימת עימם חילופי משלחות נוער .
 
מבנה המועצה :
בראש הארגון עומד יו"ר המועצה , הנבחר על – ידי חברי המועצה ומזכירי התנועות , ומכהן במקביל כמזכיר תנועתו , חברי הנהלת המועצה הם מזכירי התנועות החברות בארגון .
במסגרת המועצה , פועלות ועדות שונות , כגון ועדת הדרכה , ועדת מפעלים , ועדת גזברים וכו´  הכפופות להנהלה .
לכל ועדה יו"ר הנבחר לתקופה קצובה .
גזבר המועצה נבחר מתוך גזברי התנועות , גם זאת לתקופה קצובה .
מזכ"ל המועצה הינו עובד המועצה ואחראי על מעקב ביצוע החלטות המתקבלות בהנהלה ובועדות .
המועצה פועלת בשיתוף ובתאום עם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך .


בניה עיצוב ואכסון: Blacknet