מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


אודות

זזים הינו מיזם חברתי - חינוכי של מועצת תנועות הנוער (מת"ן), בשיתוף מזרחי טפחות, במסגרתו בני נוער – חניכי תנועות הנוער יוזמים פרויקטים חברתיים לרווחת הקהילה.

חניכי תנועות הנוער יוזמים פרויקטים חברתיים - חינוכיים עם התנועה שלהם, ואנחנו רוצים לעזור להם להגשים אותם.

ועדה ציבורית מטעם מועצת תנועות הנוער ובנק מזרחי-טפחות תיבחר את הפרויקטים הראויים ביותר שיזכו בתמיכה כספית של הבנק וסיוע במימושם.
 


לפרטים על הפרוייקט לשנת 2014 


בניה עיצוב ואכסון: Blacknet