מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


קונגרס תנועות הנוער בישראל - יד ושם תש"ע

הקהילה היהודית – בין עבר לעתיד

רציונאל הפרויקט:

ערב מלחמת העולם השנייה חיו בטשביניה, השוכנת על אם הדרך בין קרקוב לקטוביץ, כ-1,500 יהודים בקהילה שתססו בה חיי חסידות ולימוד תורה, ציונות וחלוציות, מפלגות ותנועות נוער.

ב-29 במאי 1942 (י"ג בסיוון תש"ב) החל גירוש יהודי טשביניה. בו ביום הוקף הגטו על-ידי יחידות אס אס והמשטרה הגרמנית ונעשתה במקום סלקציה. הצעירים והבריאים נשלחו לעבודה במפעלים בעיר חשאנוב הסמוכה ולמחנות לעבודות כפייה בגבולות הרייך. הנותרים נשלחו לאחר יותר משבוע לאושוויץ ונרצחו בתאי הגז ביום הגעתם. מיהודי טשביניה נותרו אחרי המלחמה כ-270 נפש.

זהו סיפורה של קהילת טשביניה.    (מתוך אתר יד ושם)

קהילת טשביניה היא רק אחת מבין אלפי הקהילות היהודיות שחיו ופעלו במשך מאות שנים ועד ערב מלחמת העולם השניה. קונגרס תנועות הנוער החמישי ביד ושם מבקש להעלות על נס את סיפורן של הקהילות לפני השואה, במהלכה ולאחריה, תוך הרחבת היריעה על משמעותה של הקהילה בהיסטוריה היהודית, המגוון הרחב של סוגי הקהילות, הדגמים השונים של חיים יהודים במדינות השונות באירופה ובצפון אפריקה, יחסי הגומלין בתוך הקהילה, הקשרים בתוך הקהילות ובין הקהילות ועוד.

סיפורן של הקהילות היהודיות יהווה כר פורה לדיון בשאלות הקהילה היום  וקהילות תנועות הנוער בפרט– האם נכון לפעול, אם בכלל, בתוך הקהילה המיידית או לבחון את מושג הקהילה במבט רחב יותר, מה הופך אותנו היום לקהילה, מה היא קהילה היום, פה, בארץ ישראל ועוד.

קונגרס תנועות הנוער החמישי ביד ושם הינו פרוייקט משותף למגמת הדרכה בביה"ס המרכזי להוראת השואה, מועצת תנועות הנוער בישראל ומינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

בקונגרס ישתתפו כ-250 בוגרי שכבת י"ב ושנת שירות של תנועות הנוער, חילונים ודתיים,יהודים וערבים, שמאל וימין השייכים למועצת תנועות הנוער הכוללת את 14 תנועות הנוער הציוניות בישראל: האיחוד החקלאי, הצופים, הנוער העובד והלומד, נוער דתי עובד, השומר הצעיר, עזרא, מכבי, הנוער הלאומי, אריאל, בני עקיבא, בנות בתיה, תנועת הנוער הדרוזית , מחנות העולים ובית"ר.

 

מטרות הפרויקט

-          יצירת כר פורה ללמידה ודיון של חברי תנועות הנוער ביחס לסוגיות של התהוות הקהילה, משמעותה של הקהילה בהיסטוריה היהודית, תפקידים שהקהילה לוקחת על עצמה – כל זאת ועוד בתקופה שלפני השואה, במהלכה ולאחריה.

-          עיסוק בשאלת מיקומן של תנועות הנוער בקהילה והתפקידים שהתנועות לקחו על עצמן בתקופות האמורות תוך בדיקת שאלת תפקידן של התנועות בקהילה הארץ ישראלית.

 

מבנה הפרויקט

הקונגרס יערך ביד ושם ביום חמישי 11.2.10 כז´ בשבט תש"ע. הפעילות תתקיים בקבוצות כאשר בכל קבוצה תיוצגנה כל התנועות. היום יחולק לשלושה מרכיבים:

1. סיור בקבוצות באתר יד ושם

את משתתפי הסיור יוביל הקו המתאר את סיפורן של הקהילות היהודיות באירופה ובצפון אפריקה לפני השואה, במהלכה ולאחריה.

הסיור יכלול את האתרים הבאים:

·        בקעת הקהילות: מעבר להדרכה כללית על האתר, תוך סיור במקום שיכלול מפגש מומחז שימוש בשירים, ספרות ובקטעים מתוך המחזה ´ איש חסיד היה´ , תדון כל קבוצה בסיפורן של מספר קהילות, התפקידים בקהילה, תפקידי הקהילה, הדברים עימם התמודדה הקהילה במהלך השנים (כגון השכלה, ציונות ועוד), כיצד נראו החיים בקהילה לפני המלחמה ובמהלכה, הקבוצות השונות בקהילה ויחסי הגומלין בתוך הקהילה ובין הקהילות ובנושאים נוספים שיפורטו בהמשך.

·        יד ושם:  סיור בתערוכה לאומנות, בבית הכנסת, מרכז הצפייה, שדרת חסידי אומות עולם ובאתרים נוספים בהם יושלם סיפור הקהילה לרבות סיפורה של הקהילה או שרידיה לאחר המלחמה.

בנקודות ההדרכה השונות במהלך הסיור יעלו הנושאים הבאים:

א.     מבנה הקהילה: תפקידים בקהילה, תנועות נוער בתוך הקהילה, עזרה הדדית, שפות, מערכות חינוך, חיי הדת וכו´.

ב.      התמודדות הקהילה עם שינויים: חסידות, השכלה, חילון, עיור, התבוללות, אורתודוקסיה.

ג.       מזרח מול מערב: דוגמאות לקהילות מרחבי אירופה, מאפיינים מיוחדים, הקשרים בין הקהילות.

ד.      הקהילות בתקופת השואה: הפגיעה במוסדות הקהילה, צורת ההתמודדות של הקהילה למול התמודדות היחיד, תנועות הנוער והשינויים שעברו (הקשר בתוך התנועה במקומות השונים למול המאבקים בין הקבוצות השונות)

הצלה על ידי חסידי אומות עולם (הצלה על ידי יחיד למול הצלה על ידי קבוצה)

הצלה של יהודים על ידי יהודים (טוביה ביילסקי לדוג´)

ה.     אחרי השואה: כיצד הקהילות מנציחות את עצמן או איך מנציחים קהילה? אנדרטאות, ספרי יזכור, ארגוני הניצולים וכו´. סגירה של תכנים שעלו במבנה הקהילה, כיצד נראים היום.

ו.       הקשר בין הקהילות היום, הקשר בין ישראל לתפוצה, קהילות שמתחדשות באירופה אחרי השואה.

2. יחידת עיבוד באחריות מדריכי התנועות

עיבוד שאלות מרכזיות אשר יועלו במהלך הסיור ע"י משתתפי הקונגרס יתבצע בחלקו השני של היום במסגרת פעילות הדרכה משותפת של מדריכי התנועות ומדריכי יד ושם.

יחידת העיבוד תתבצע בקבוצות כאשר בכל אחת יהיו חברי התנועות השונות ע"מ  לייצג את גיוון דרכי החשיבה והעשייה .

 בפעילות זו יתאפשר שיח פורה כהמשך ישיר לסיור אותו עברו תוך ליבון סוגיות בסיס כגון: מושג " הקהילה" במאה ה-21, מה הופך אותנו לקהילה, חשיבותה של הקהילה דרך,מקומן של תנועות הנוער כקהילה וקשרי הגומלין עם הסביבה, האם נכון לפעול פנימה בתוך התנועה או בין תנועתי, מה הופך את החניך בתנועה לחלק ממנה ולחלק מהמעגלי הקהילה הרחבים יותר- ישוב, מדינה, עם יהודי , האם נכון לפעול רק בתוך הקהילה או לפנות לקהל רחב יותר, הקשר בין הקהילה במדינת ישראל ובתפוצות ועוד.

 

3. סיפור הקהילה דרך סיפורו של היחיד

צפייה בקבוצות גדולות בסרטים מתוך פרוייקט " עדות וחינוך"  אשר הופקו על ידי יד ושם והחוג לקולנוע באוניברסיטה העברית ובהם סיפורם של ניצולים (עובדיה ברוך, חנה בר ישע, מלכה רוזנטל). לאחר הצפייה בסרט, במידה ויתאפשר, יתקיים מפגש עם גיבור/ת הסרט .

 

4. מעמד מסכם : המעמד המסכם יתקיים באולם ובו יובאו דבר התנועות ונציגי יד ושם, הענקת תעודת הוקרת תנועות הנוער לניצולים- גיבור הסרטים ומחויבותם להמשך הזיכרון, קטעים מוזיקליים של הלהקה המקובצת של תנועות הנוער ואפשרות לחנוכת פתיחת פרוייקט הניצולים ותנועות הנוער.

 

לוח זמנים

09:30 - 10:00 התכנסות וכיבוד

10:00- 12:30 "הקהילה – בין עבר לעתיד"- סיור באתר יד ושם

12:30- 13:30 ארוחת צהרים

13:30- 14:45 שיח חניכים

14:45 - 15:00 הפסקה וכיבוד

15:00- 16:30 סיפורו של היחיד – צפייה בסרט ומפגש עם הניצולים

16:30 - 17:00 מעמד מסכם-  דברי ברכה ( אולם ביה"ס )

 

 


בניה עיצוב ואכסון: Blacknet