מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


סיור חברי שנת שירות בבה"ד 1

במהלך שנת 2008 החלה מועצת תנועות הנוער בישראל להפעיל פרויקט לאומי בו חברי שנת השירות של תנועות הנוער מגיעים ליום לימודי בבה"ד 1 בית הספר לקצינים של צה"ל .

לפרויקט שותפים : מינהל חברה ונוער במשרד החינוך , האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון , יחידת דובר צה"ל , בה"ד 1 ומועצת תנועות הנוער  .

מטרות היום :

1.       חינוך ועידוד לשירות משמעותי בצה"ל .

2.       קירוב בני הנוער וחשיפה לערכי צה"ל .

3.       הגדלת מעגלי ההשפעה לשירות משמעותי בצה"ל ע"י חברי שנת השירות  בערים שבהן  הם מתנדבים .

לוחות הזמנים ביום זה :

10:00-10:30 התכנסות

10:30-11:15 שיחת פתיחה של מפקד הבה"ד אל"מ אהרון חליווה

11:15-12:00 הצגת הבה"ד (כולל סרט) – יועבר ע"י מג"ד מבה"ד 1

12:00-12:45 פאנל צוערים (דגש על צוערים בוגרי תנועות נוער )

12:45-13:30 הפסקה וכיבוד קל

13:30-14:30 מערך מנהיגות בהובלת מפק"צ

14:30-15:00 סיור בבה"ד

15:00-15:30 סיכום מפקד הגדוד

יום הסיור הראשון עבר בהצלחה גדולה ומועצת תנועות הנוער תמשיך במהלך שנת תשס"ט לערוך כ-10 סיורים נוספים .

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet