מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


תכנית הקורס:

 

הקורס יעסוק בנושאים הבאים:

 

  1. גרמניה – היסטוריה מודרנית : גרמניה שלפני המלחמה ,גרמניה אחרי המלחמה. גרמניה במלחמות העולם. שואה.
  2. חברה גרמנית ואקטואליה - פוליטיקה, צורת שלטון, כלכלה, מאפייני הדור הצעיר, מדיניות ממשלתית ועוד.
  3. מקומה של גרמניה באירופה כיום: "תפקידים" בתחומים שונים, הובלת תהליכי גישור ותיווך בין  מדינות, דגש על המזרח התיכון, אקולוגיה ושימור הסביבה.
  4. תרבות גרמנית: פילוסופיה, ספרות ושירה, מוסיקה ושפה.
  5. יחסי ישראל – גרמניה: ציוני דרך היסטוריים. תהליכים חברתיים בשתי המדינות. ייחודיות הקשר ומאפייניו (מידת ההדדיות, יכולת ההכלה ועוד) . ביטוי של התהליך בתחומי האומנות השונים. הכרות עם ארגונים גרמניים הפעילים בישראל. קרנות ייחודיות ומטרותיהן.
  6. המשולש הגרמני- ישראלי –ערבי (הפלשתינאים והערבים הישראלים) ומשמעותו.
  7. המפגש הבין תרבותי : תהליכים לקראת מפגש, בניית מפגש, הנחיית תהליכי המפגש תוך כדי קיומו, איתור קשיים ומורכבויות, הנחייה עם שותפים, ועוד.
  8. בניית טקס משותף (?)    

 

הקורס יכלול מעורבות אישית מצד המשתתפים, מטלות לפי תחומי עניין והתנסויות בהעברה של תכנים שונים מגוף הקורס.

 

מפגש ראשון:

9:30 התכנסות וכיבוד קל

10:00 שיחת פתיחה – מטרות הקורס, מאפייניו, מהלכו – רקע כללי בלבד

11:00 יחידת הכרות – מפגש  + בירור ציפיות אישיות מהקורס

13:00 ארוחת צהריים

14:00 הרצאת פתיחה –  ישראל גרמניה: "יחסים מיוחדים"

15:30  יחידת סיכום + הסבר על מטלות אישיות בקורס

 

מפגש שני:

9:30 התכנסות וכיבוד קל

10:00 פעולת הכרות ב´ 

11:30 הרצאה: גרמניה לפני המלחמה

13:00 ארוחת צהריים

14:00 החומה – גרמניה המחולקת מזרח/ מערב (עם תום המלחמה)

15:30 סיכום וחלוקת מטלות לפגישות הבאות

 

מפגש שלישי – ירושלים:  יום ארוך !

 

10:00 ביקור ביד ושם  (דגש על גרמניה במלחמה)

13:00 ארוחת צהריים

14:00 עיבוד קבוצתי של הביקור: מידע חדש? דגשים?

15:30 אחרי המלחמה –  כיצד ייתכנו יחסים בין גרמניה לישראל הצעירה?

17:00 סיכום

 

 

ביקור  מחצית מהמשתתפים בגרמניה

 

 

מפגש רביעי:

9:30 התכנסות וכיבוד

10:00 על הביקור בגרמניה: רשמים וחוויות מהביקור, יומן תחושות ורגשות, מסירת המידע בצורת מצגת לחברי הקבוצה שלא השתתפו

12:00 התנסות אישית

13:00 ארוחת צהריים

14:00 הרצאה: החברה הגרמנית הצעירה – מאפיינים, תהליכים חברתיים, השתתפות בשלטון ועוד.

15:30 סיכום

 

מפגש חמישי:

9:30 התכנסות וכיבוד

10:00 הרצאה: המשולש הגרמני – ישראלי – ערבי

12:00 התנסות אישית

13:00 ארוחת צהריים

14:00 מערכת היחסים עם גרמניה בראי הקולנוע – הרצאה בליווי סרטים

16:00 סיכום

 

מפגש ששי – בית "אות הכפרה והשלום" בירושלים

10:00 מפגש בירושלים

10:30 הסבר על הארגון + מפגש עם צעירים גרמנים השוהים בישראל

12:30 ארוחת צהריים (אפשר סיור במושבה הגרמנית)

13:30  בניית טקס משותף, אתר / מפעל הנצחה משותף ועוד

15:30 סיכום

 

 


מפגש שמיני – מפגש אחר הצהריים:

16:00 התכנסות

16:30 על היחס לגרמניה בספרות העברית – יעל

18:30 הכנה להרצאה

19:00 כיבוד קל

19:30 הרצאת אורח – עמוס עוז  (אירוע פתוח למוזמנים מהתנועות)

 

 

מפגש תשיעי  (אולי לקיים בקרן פרידריך אברט)

9:30 התכנסות וכיבוד

10:00 פעילות בעקבות ההרצאה של עמוס עוז

11:30 הרצאה: מקומה של גרמניה באירופה כיום  (מיקי? הרמן בונץ?)

13:00 ארוחת צהריים

14:00 צירים של קשרים עם גרמניה – הכרות עם ארגונים שונים ותוכניות של תנועות הנוער המשתתפות בקורס

15:00 הכנה לביקור נציגים מהקורס בגרמניה

 

 

 

 

 


בניה עיצוב ואכסון: Blacknet