מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


בתאריך 07.01.2008 נערך במכון ון ליר בירושלים
שיח בין הנהגות תנועות הנוער למערכת החינוך הבלתי פורמאלי
בנושא :
"היום שאחרי השביתה "
מערכת החינוך - המשבר והפוטנציאל

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet