מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


טיולי משולב
טיול משולב בכנרת ניקיון חופים 


הפרחת עפינונים ביום יאנוש קןרצ´   

כייפת בסניף רוממה    

קורס מדצים   

קייקים במשולב ניקיון חופים בכנרת     

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet