מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


 תנועת "עזרא" ותנועת "מכבי-צעיר"  בשיתוף עם מועצת תנועות הנוער מקיימות מזה שנה מפגשי לימוד משותפים.
במפגשים אלו אנו בוחרים יחד נושא, עורכים הדרכה למנחי הקבוצות ואז נפגשים כמאה חניכים מהשכבה הבוגרת מכל תנועה. סה"כ כ-200 חניכים ולומדים את הנושא בראי היהדות. בפסח נושא הלימוד היה "חרות וחופש".
בינתיים התקיימו ששה מפגשים כאלה. אנו רוצים להעלות את הנושאים שלובנו יחד על הכתב ולפרסמם כחוברת הדרכה. הרעיון נולד מכך שתנועת מכבי בועידתה החליטה ללמוד מה המשמעות של "יהדות" בשבילם. הם החליטו לעשות לימוד זה איתנו בעקבות הכרות עמוקה וטובה בין רכזת ההדרכה שלנו – ציפי, לשלהם – יעל
 

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet